2012/2013

Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Wiesław DASZKIEWICZ
profesor Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,
wybitny specjalista prawa karnego procesowego,
autor licznych publikacji naukowych,
nauczyciel wielu pokoleń polskich prawników,
członek „Komisji do opracowania propozycji zmian prawa karnego” (1980-1981),
członek Komisji do spraw Reformy Prawa Karnego (1987-1995),
członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1989-1998),
członek Komitetów Redakcyjnych czasopism, m.in. „Państwa i Prawa”, „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”,
współzałożyciel i pierwszy redaktor naczelny czasopisma „Przegląd Prawa Karnego”.
zm. 13.08.2013 r.

Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Władysław DYKCIK
profesor Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu,
wybitny naukowiec i dydaktyk,
zasłużony w dziedzinie pedagogiki specjalnej nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń pedagogów.
zm. 13.08.2013 r.
 

Ś.P.
Prof. dr hab. Kazimierz STĘPCZAK
profesor Wydziału Biologii UAM w Poznaniu,
wybitny specjalista z zakresu malakologii, ochrony środowiska oraz dydaktyki biologii i przyrody,
prodziekan Wydziału Biologii w latach 1991-1992,
wieloletni kierownik Zakładu Zoologii Ogólnej,
Przewodniczący Okręgowego Komitetu Olimpiady Biologicznej,
szanowany nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów.
zm. 24.05.2013 r.

Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Aleksandra COFTA-BRONIEWSKA
profesor Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu,
nestorka polskiej archeologii wyznaczająca powojenne standardy polskich badań archeologicznych o charakterze interdyscyplinarnym,
wielce zasłużona uczona w badaniach nad okresem wpływów rzymskich oraz w zakresie regionalnych studiów osadniczych,
wieloletni kierownik Zakładu Prahistorii Polski Instytutu Prahistorii UAM,
wychowawca  wielu pokoleń polskich archeologów,
ciesząca się ogromnym szacunkiem, oddaniem i miłością uczniów i współpracowników,
zasłużona w zakresie działalności na rzecz kultury i regionu Kujaw,
odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi
oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
zm. 12.05.2013 r.

Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Jerzy FOGEL
emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu,
wieloletni kierownik Zakładu Prahistorii Powszechnej Instytutu Prahistorii,
redaktor czasopisma naukowego Folia Praehistorica Posnaniensia,
wybitny uczony w zakresie archeologii epoki brązu i wczesnej epoki żelaza oraz historii archeologii polskiej,
wychowawca wielu pokoleń polskich archeologów,
zasłużony w zakresie działalności na rzecz kultury i regionu,
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
uhonorowany Medalem Zasłużony Działacz Kultury,
Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,
Medalem za Ochronę Zabytków Województwa Poznańskiego,
Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Województwa Poznańskiego.
zm. 4.04.2013 r.

Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Zygmunt ZAGÓRSKI
emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu,
były prodziekan Wydziału Filologicznego UAM,
kierownik Zakładu Metodyki Języka Polskiego i Literatury,
członek Zakładu Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki w Instytucie Filologii Polskiej,
wybitny językoznawca, autorytet w dziedzinie językoznawstwa polonistycznego,
odznaczony najwyższymi odznaczeniami państwowymi i akademickimi,
wieloletni Przewodniczący Wydziału I Filologiczno-Filozoficznego i Komisji Językoznawczej  Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
zm. 28.03.2013 r.

Ś.P.
Prof. dr hab. Włodzimierz AUGUSTYNIAK
emerytowany profesor Wydziału Chemii UAM w Poznaniu,
wieloletni kierownik Zakładu Fotochemii,
ceniony nauczyciel akademicki,
autor wielu znaczących publikacji naukowych.
zm. 25.02.2013 r.

Ś.P.
Prof. dr hab. Bogdan BŁAŻEJCZAK
emerytowany profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,
wybitny specjalista prawa cywilnego,
uznany autorytet w dziedzinie prawa rzeczowego,
nauczyciel kilku pokoleń prawników polskich,
były prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM,
były kierownik Katedry Prawa Cywilnego,
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
i innymi odznaczeniami państwowymi i akademickimi.
zm. 24.02.2013 r.

Ś.P.
Prof. dr hab. Halina AUGUSTYNIAK
twórca i wieloletni kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Roślin
Wydziału Biologii UAM w Poznaniu,
wybitny i ceniony specjalista z zakresu biologii molekularnej roślin,
szanowany nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń studentów.
zm. 20.02.2013 r.

Ś.P.
Barbara SZAJDA
emerytowany, długoletni, zasłużony pracownik administracji centralnej UAM
zm. 28.12.2012 r.

Ś.P.
Prof. dr hab. Aleksander TOBIS
emerytowany profesor Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,
wybitny specjalista prawa karnego,
autor licznych publikacji naukowych,
nauczyciel wielu pokoleń polskich prawników,
kierownik Katedry Prawa Karnego (1981-1984 oraz 1998-2002) ,
kierownik Zakładu Prawa i Polityki Penitencjarnej (1972-1981),
kierownik Zawodowego Studium Administracji dla Pracujących (1972-1975),
wieloletni członek komitetu redakcyjnego czasopisma „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”,
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
zm. 27.12.2012 r.

Ś.P.
Prof. dr hab. Eugeniusz BIDERMAN
emerytowany profesor Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu
zm. 26.12.2012 r.

Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Zbigniew RADWAŃSKI
rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1982-1984,
profesor Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,
wybitny autorytet w dziedzinie prawa cywilnego,
najwybitniejszy przedstawiciel poznańskiej szkoły prawa cywilnego,
współtwórca współczesnej polskiej cywilistyki,
autor licznych publikacji naukowych,
nauczyciel wielu pokoleń prawników polskich,
prodziekan i dziekan Wydziału Prawa i Administracji (1965-1972),
wieloletni dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego i kierownik Katedry Prawa Cywilnego,
przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1986-1992),
przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości (1997-2010),
członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk od 1991 roku,
wiceprezes Polskiej Akademii Nauk (1993-1995),
redaktor naczelny „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” (1982-1990),
redaktor naczelny wielotomowego dzieła „System Prawa Prywatnego”,
doktor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego,
kawaler Orderu Orła Białego,
odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
zm. 20.12.2012 r.

Ś.P.
Prof. dr  hab. Włodzimierz ŁAWNICZAK
emerytowany profesor Instytutu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu,
wieloletni kierownik Zakładu Logiki i Metodologii Nauk,
prodziekan Wydziału Nauk Społecznych w latach 1975-1981,
wicedyrektor Instytutu Filozofii UAM,
odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
zm. 21.10.2012 r.

Ś.P.
Jolanta GADOMSKA-ROBASZKIEWICZ
wieloletni były pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
zm. 17.10.2012 r.

Ś.P.
Zofia MĄCZKOWIAK
wieloletni były pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
zm. 9.10.2012 r.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.