2013/2014


 
Ś.P.
Prof. dr hab. Stanisław BĄBA
profesor Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM,
wybitny Uczony, Mistrz i Przyjaciel wielu językoznawców,
człowiek prawy i niezwykle skromny,
twórca poznańskiej szkoły frazeologicznej oraz
Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego, którym kierował w latach 1996-2006,
członek wielu towarzystw naukowych.
Zm. 25.08.2014 r.


Ś.P.
Prof. dr hab. Jerzy LIS
profesor Wydziału Neofilologii UAM,
prodziekan ds. studiów stacjonarnych na Wydziale Neofilologii w latach 1996-1999,
wicedyrektor Instytutu Filologii Romańskiej 2005-2008,
wieloletni kierownik Zakładu Komparatystyki Literackiej,
wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2013,
członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2006-2009.
Zm. 19.08.2014 r.

Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Edward PIEŚCIKOWSKI
emerytowany profesor Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM,
Dziekan Wydziału Filologicznego (1975-1981),
powołany w wyborach demokratycznych Prorektor UAM (1984-1985),
kierownik Zakładu Historii Literatury Polskiej (1987-1990),
kierownik Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski (1996-1999),
członek Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk (od 1978 roku),
człowiek szlachetny, mądry i serdeczny wobec innych,
wybitny znawca literatury i kultury wieku XIX,
autor fundamentalnych rozpraw poświęconych twórczości Bolesława Prusa,
badacz kultury dziewiętnastowiecznego Poznania i Wielkopolski,
edytor wzorcowych wydań dzieł doby pozytywizmu,
mistrz wielu pokoleń filologów polskich,
podziwiany przez studentów wykładowca.
Zm. 17.05.2014 r.

Ś.P.
Prof. UAM dr hab. Ryszard LIBERKOWSKI
profesor Wydziału Nauk Społecznych UAM,
wieloletni kierownik Zakładu Historii Filozofii,
długoletni pracownik Instytutu Filozofii,
autor wielu prac filozoficznych
Zm. 2.05.2014 r.

Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz PIOTROWSKI
profesor Wydziału Prawa i Administracji UAM,
wybitny specjalista prawa pracy i prawa socjalnego,
autor licznych publikacji,
nauczyciel kilku pokoleń prawników polskich,
były kierownik Katedry Prawa Pracy,
członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1982-1992),
członek Komisji do Spraw Reformy Prawa Pracy (1980-1996),
członek Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1973-1986),
członek Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej PAN (1981-1995),
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,
Honorowy Obywatel Miasta Poznania.
Zm. 13.03.2014 r.

Ś.P.
Prof. zw. dr hab. Jerzy WALACHOWICZ
profesor Wydziału Prawa i Administracji UAM,
wybitny specjalista historii państwa i prawa,
autor licznych publikacji naukowych,
nauczyciel wielu pokoleń polskich prawników,
Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji (1981-1984),
Kierownik Katedry Historii Ustroju Państwa (1985-1987, 1990-2002),
członek zarządu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
członek Towarzystwa Naukowego Instytutu Zachodniego,
członek Komitetu Nauk Prawnych PAN (1993-1996),
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Gryfa Pomorskiego.
Zm. 11.03.2014 r.

Ś.P.
Prof. dr hab. Tadeusz ZDANCEWICZ
znakomity slawista, wybitny znawca języków słowiańskich,
wieloletni Dyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej,
Kierownik Zakładu Języków i Literatur Słowiańskich na Wydziale Filologicznym,
Kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej,
wychowawca pokoleń adeptów badań językoznawczych.
Zm. 3.03.2014 r.

Ś.P.
Prof. zw. Andrzej NIEKRASZ
emerytowany profesor i jeden z założycieli Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu,
ceniony artysta, szanowany pedagog, wychowawca wielu pokoleń młodzieży.
Zm. 25.12.2013 r.

Ś.P.
Prof. dr hab. Maria ADAMCZYK
profesor Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu,
wybitna znawczyni literatury i kultury staropolskiej oraz literatury współczesnej,
wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej w latach 1984-1987 i 1990-1993,
wieloletnia kierowniczka Zakładu Literatury Staropolskiej i Oświecenia,
aktywna członkini wielu instytucji kulturalnych i naukowych,
odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
Zm. 12.10.2013 r.


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.