Prorektorzy

Prorektor ds. studenckich

Prorektor ds. studenckich
Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

telefon: 61 829 43 77
e-mail: bogumila.kaniewska@amu.edu.pl

e-mail dla studentów: prostudent@amu.edu.pl

Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, pokój nr 9 

Dyżury: środy i piątki godz. 12:00-14:00

po wcześniejszym umówieniu spotkania

Prorektor ds. kształcenia

Prorektor ds. kształcenia
Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk

telefon: 61 829 40 58
e-mail: proedu@amu.edu.pl
Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, pokój nr 102

Dyżury: środy i piątki godz. 12:00-14:00

Prorektor ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Prorektor ds. informatyzacji oraz współpracy
z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki

telefon: 61 829 43 32
e-mail: marek.nawrocki@amu.edu.pl
Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, pokój nr 108

Dyżury: środy i piątki godz. 12:00-14:00 

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
Prof. dr hab. Ryszard Naskręcki

telefon: 61 829 43 67
e-mail: ryszard.naskrecki@amu.edu.pl
Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, pokój nr 102

Dyżury: środy i piątki godz. 12:00-14:00 

Prorektor ds. kadry i finansów

Prorektor ds. kadry i finansów
Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas

telefon: 61 829 4307
e-mail: tadeusz.wallas@amu.edu.pl
Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, pokój nr 102

Dyżury: środy i piątki godz. 12:00-14:00