Partnerzy UAM

Santander Universidades

 

logo

 

Santander Universidades to jeden  z fundamentów  społecznego zaangażowania Banku Zachodniego BZWBK oraz Grupy Santander. Od momentu uruchomienia Santander Universidades w Polsce minęło 6 lat. W ciągu tego czasu nawiązaliśmy współpracę największymi ośrodkami akademickimi w kraju.

Strategicznym elementem funkcjonowania jest współpraca z uczelniami wyższymi, w tym wspieranie szkolnictwa wyższego poprzez umiędzynarodowienie, zatrudnianie absolwentów oraz promowania idei przedsiębiorczości jak również stypendia dla studentów i kadry akademickiej.

Przynależność do Santander Universidades jest dla polskich uczelni wyznacznikiem prestiżu, a także świadczy o chęci międzynarodowego rozwoju oraz wyróżnienia się w środowisku akademickim pod względem oferowanych możliwości edukacyjnych.


Santander Universidades w Polsce 

Wspólny cel, który zrzeszył już kilkadziesiąt uczelni!

Od momentu uruchomienia Santander Universidades w Polsce minęło 6 lat. W ciągu tego czasu nawiązaliśmy współpracę z ponad 60 uczelniami wyższymi z największych ośrodków akademickich w kraju.

Przynależność do Santander Universidades jest dla polskich uczelni wyznacznikiem prestiżu, a także świadczy o chęci międzynarodowego rozwoju oraz wyróżnienia się w środowisku akademickim pod względem oferowanych możliwości edukacyjnych.

Priorytety strategiczne

  • Innowacyjność i przedsiębiorczość: wspieranie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności,
  • Umiędzynarodowienie: stypendia zagraniczne, programy wymiany i projekty realizowane we współpracy między uniwersytetami z różnych krajów,
  • Staże i praktyki dla studentów 
  • Cyfryzacja uniwersytetów: wspieranie cyfryzacji i modernizacji uniwersytetów, stosowania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, kampusów wirtualnych oraz tworzenia usług cyfrowych dla świata akademickiego.

Praktyki 

Rekrutację na praktyki w Banku Zachodni WBK prowadzimy przez cały rok. Dzięki silnej marce i wsparciu grupy Santander już od samego początku oferujemy możliwość szybkiego rozwoju oraz staramy się zapewnić zatrudnienie po ukończeniu stażu. Mamy do zaoferowania ponad 210 miejsc na płatne praktyki dla studentów w całym kraju.

Dzięki temu, to Ty możesz wybrać najbardziej dogodny dla Ciebie czas na zdobywanie doświadczenia zawodowego.

Dowiedz się więcej:  https://karierabankiera.pl/ 


 

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu

  

30 czerwca 2015 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawarł z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Poznaniu porozumienie o współpracy w zakresie upowszechniania i pomnażania osiągnięć nauki oraz kultury, przede wszystkim odnoszących się do Poznania i Wielkopolski, a także do działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i regionalnej.

Więcej informacji o projektach Biblioteki PTPN można uzyskać na:

 


 

Poznański Zespół Żłobków Niepublicznych Bajkowa Akademia Smyka

Bajkowa Akademia Smyka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otwiera się na rodziców – studentów i młodych naukowców.

Poznański Zespół Żłobków Niepublicznych Bajkowa Akademia Smyka w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza tworzy placówki opieki i edukacji dla dzieci studentów, doktorantów i pracowników naszej Uczelni.

Zespół Żłobków Niepublicznych Bajkowa Akademia Smyka wziął udział w pierwszej edycji ministerialnego programu „MALUCH na uczelni”, uzyskując fundusze na utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Wychodząc naprzeciw realnym potrzebom rodzicielskiego środowiska akademickiego, planuje się utworzyć placówki żłobkowe dla ponad setki maluszków. Ta prorodzinna inicjatywa Bajkowej Akademii Smyka i władz Uczelni pozwoli godzić rodzicielstwo z działalnością naukową studentów i młodych pracowników akademickich.

Więcej informacji można uzyskać na: www.bajkowakademia.pl.

 


 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.