Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Collegium Maius
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
http://wfpik.amu.edu.pl/

Studia stacjonarne i niestacjonarne
Filologia polska i wiedza o teatrze
tel. 61 829-46-94

Studia stacjonarne i niestacjonarne
Filologia klasyczna, lat-pol, slaw-pol,
filologia polska w zakresie filmoznawstwa
tel. 61 829-46-93, 99

fax 829 4690