:
:
Proszę przepisać tekst z obrazka:
Security key
Wygeneruj nowy obrazek

NARODOWY KONGRES NAUKI - KRAKÓW, WRZESIEŃ 2017 ROKU

Kongres zostanie poprzedzony cyklem comiesięcznych konferencji programowych w różnych ośrodkach akademickich kraju. Podczas konferencji dyskutowane będą najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stoi nauka i szkolnictwo wyższe, w tym propozycje rozwiązań ustawowych opracowane przez trzy niezależne zespoły w ramach projektu Ustawa 2.0.

Konferencje

 • 26-27 kwietnia - Gdańsk
 • Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian - trwają zapisy


  NKN Gdańsk
  -

  Rozpoczynamy rejestrację na kolejną konferencję programową NKN ”Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian”, która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej 26 i 27 kwietnia.

  Najważniejszym tematem dyskusji będzie pomysł zróżnicowania uczelni, a szczególnie, czy i jak należy wyodrębnić grupę uczelni wiodących, które byłyby oparte na wysoce selektywnym naborze studentów, wyższych wymaganiach wobec kadry naukowo-dydaktycznej, inaczej definiowanych celach i rozliczaniu z efektów oraz na wyższym poziomie finansowania w przeliczeniu na studenta i zatrudnioną kadrę. Ważną kwestią jest też, ile elitarnych uczelni powinno istnieć w Polsce, oraz czy podział ten ma być trwały, czy uczelnie mogą starać się o awans do elity.

  Dyskutować będziemy także o przyszłości wyższego szkolnictwa zawodowego, którego funkcjonowanie budzi obecnie wiele zastrzeżeń. Kolejną kwestią będzie miejsce w nowym systemie Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych.

  Formularz zgłoszeniowy, program i informacje logistyczne: http://www.nauka.gov.pl/zroznicowanie-modeli-uczelni-i-instytucji-badawczych-kierunek-i-instrumenty-zmian/

  Doskonałość naukowa jak równać do najlepszych!

  To hasło konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki, która odbyła się w Poznaniu w dniach 23-24 lutego 2017 roku. Diagnoza jest powszechnie znana: polska nauka odstaje od światowej czołówki. Słaba aktywność i wyniki w konkursach grantowych European Research Council są wskaźnikiem niezdolności do proponowania przełomowych programów badawczych.
  Niska pozycja Polski w europejskim rankingu innowacyjności jest w części skutkiem zbyt niskiego poziomu badań stosowanych i wdrożeniowych. Zwiększenie nakładów na badania  naukowe, choć konieczne, jednak nie wystarczy. Potrzebna jest refleksja nad tym, jak dokonać zwrotu polskiej nauki ku badaniom przełomowym, zarówno podstawowym, jak i stosowanym.

  23 i 24 lutego w Poznaniu polskie środowisko akademickie zastanawiało się, jak zaradzić tym problemom.  Administracja państwowa i środowiska akademickie muszą wypracować lepsze metody interwencji w naukę; trzeba przemyśleć politykę inwestycyjną, alokację środków finansowych (w tym  mechanizmy finansowego wspierania doskonałości naukowej) i działania organizacyjne.
  Nowy system musi inaczej traktować bardzo dobre jednostki naukowe a inaczej „producentów punktów”, doceniać jakościowe aspekty twórczości naukowej, a nie tylko wymiar ilościowy. Poprawić trzeba system  parametryzacji i kategoryzacji jednostek naukowych. Należy rozpoznać bariery instytucjonalne, które utrwalają przeciętność i zastanowić się, jakie zmiany strukturalne będą wspierać doskonałość naukową.

  Konferencję razem z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizował Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wspólnie z Polską Akademią Nauk.

  Program konferencji

  Program konferencji - kliknij

  Zapis audio-video z konferencji

  Tu można obejrzeć pełen zapis pierwszego dnia konferencji.
  Tu zapis drugiego dnia.

  Podsumowanie konferencji

  Więcej informacji na stronie www.nkn.gov.pl 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.