:
:
Proszę przepisać tekst z obrazka:
Security key
Wygeneruj nowy obrazek

Pobyt badawczy we Francji
Wiadomość, opublikowana 22-04-2015
Stypendia naukowe przeznaczone są dla polskich naukowców (przynajmniej ze stopniem doktora) planujących przeprowadzić część badań we Francji. Więcej...
Stypendia do USA
Wiadomość, opublikowana 22-04-2015
30 kwietnia upływa termin składania podań na stypendia do USA w następujących kategoriach: Fulbright Senior Award, Fulbright Junior Advanced Research Award, Fulbright Self-Placed Graduate Student Award, Fulbright Graduate Student Award.
Więcej...
Najnowszy biuletyn Grupy Compostela
Wiadomość, opublikowana 21-04-2015
Grupa Compostela, do której należy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opublikowała najnowszy biuletyn informacyjny. Więcej...
Biuletyn SGroup nr 130
Wiadomość, opublikowana 21-04-2015
SGroup (European Universities' Network),do której należy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opublikował najnowszy biuletyn informacyjny. Więcej...
Szkoły Letnie w UAM
Wiadomość, opublikowana 09-04-2015
SGroup (European Universities' Network), do której należy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, poinformowała o możliwości opublikowania na swojej stronie informacji na temat szkół letnich. Więcej...
Stypendia Fundacji Lanckorońskich
Wiadomość, opublikowana 07-04-2015
Fundacja Lanckorońskich ogłosiła konkurs stypendialny dla pracowników naukowych: archeologów śródziemnomorskich, historyków, historyków sztuki, filologów klasycznych i historyków filozofii. Więcej...
Prezentacja na temat stypendiów do USA
Wydarzenie, rozpoczyna się 27-03-2015 , godz. 11:45
27 marca br. w godz. 11.45-13.15 odbędzie się w Sali Senatu (Collegium Minus, II piętro) prezentacja na temat stypendiów do USA, którą przedstawi Pani Anna Ostrowska z Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Więcej...
Fulbright Fulbright Self-Placed Graduate Student Award
Wiadomość, opublikowana 19-03-2015
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oferuje studentom stypendia w kategorii Fulbright Self-Placed Graduate Student Award. Więcej...
Fulbright Junior Advanced Research Award
Wiadomość, opublikowana 19-03-2015
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oferuje stypendia w kategorii Fulbright Junior Advanced Research Award. Są one przeznaczone dla doktorantów ostatnich 2 lat studiów doktoranckich na polskich uczelniach i instytucjach naukowych na realizację własnych projektów badawczych na amerykańskich uczelniach, placówkach badawczych, organizacjach pozarządowych lub think-tankach. Stypendium ma na celu umożliwienie zebrania materiałów do pracy doktorskiej. W momencie aplikowania kandydat musi być na zaawansowanym etapie pisania rozprawy doktorskiej. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin naukowych. Pewne ograniczenia dotyczą nauk medycznych: proponowane projekty nie mogą przewidywać bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Więcej...
Fulbright Senior Award
Wiadomość, opublikowana 19-03-2015
Polsko Amerykańska Komisja Fulbrighta oferuje pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycznym stypendia na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, w placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych w USA. Przyjmowane są zgłoszenia kandydatów ze wszystkich dziedzin. Zgłoszenia na wyjazd w roku akademickim 2016-17 przyjmowane są do 30 kwietnia 2015 r. Czas trwania stypendium: od 4 do 9 miesięcy. Więcej...
Nagroda Grupy Compostela
Wiadomość, opublikowana 10-03-2015
Grupa Compostela ogłosiła konkurs XIX International Prize Grupo Compostela-Xunta de Galicia. Więcej...
Stypendia Rządu Tureckiego
Wiadomość, opublikowana 10-03-2015
Rząd Turcji ogłosił atrakcyjną ofertę stypendialną dla studentów chcących zrealizować studia I, II lub III stopnia na jednym z tureckich uniwersytetów. O stypendia można aplikować do 31 marca 2015r. (zgłoszenia wysyła się samodzielnie). Więcej...

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.