Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe „Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Międzynarodowe”

Studia Podyplomowe „MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą”

Studia Podyplomowe „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”

Studia podyplomowe - profesjonalne tłumaczenie pisemne i konferencyjne

Studia Podyplomowe Administracji

Studia Podyplomowe Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją

Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych

Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Etyki

Studia Podyplomowe dla Nauczycieli „Chemia”

Studia Podyplomowe dla Nauczycieli „Przyroda”

Studia Podyplomowe E-learning dla polskiej szkoły - wdrażanie, zarządzanie, obsługa

Studia podyplomowe edukacja przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem

Studia Podyplomowe Etyki

Studia Podyplomowe Gerontologii

Studia Podyplomowe Interlingwistyki

Studia Podyplomowe Językoznawstwa Negocjacyjnego

Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języków Romańskich

Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Francuskiego

Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Japońskiego

Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego

Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich

Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych

Studia Podyplomowe Kształcenie Nauczycieli Języka Angielskiego

Studia Podyplomowe Obrotu Nieruchomościami

Studia Podyplomowe Pedagogiczne

Studia Podyplomowe Pedagogiczne dla Teologów

Studia Podyplomowe Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej

Studia Podyplomowe Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej w zakresie Logopedii

Studia Podyplomowe Podstawowych Pojęć Chrześcijaństwa

Studia Podyplomowe Pomoc psychopedagogiczna i coaching w edukacji

Studia Podyplomowe Prawa Europejskiego

Studia Podyplomowe Prawa Pracy

Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego

Studia Podyplomowe Rodziny

Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej

Studia Podyplomowe Teologii

Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna

Studia Podyplomowe Tłumaczenia Audiowizualnego

Studia Podyplomowe w zakresie Nauczania Przedmiotów Edukacji Artystycznej- Historia Sztuki i Wiedza o Kulturze

Studia podyplomowe Właściciel Produktu (Product Owner) – kompetencje w obszarze nowych technologii i internetu

Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą

Studia Podyplomowe Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (język angielski)

Studia Podyplomowe „Administracja Europejska”

Studia Podyplomowe „Akademia Trenera”

Studia Podyplomowe „Analityka Chemiczna”

Studia Podyplomowe „Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa”

Studia Podyplomowe „Biologia Sądowa”

Studia Podyplomowe „Biologia”

Studia Podyplomowe „Chemia Kosmeceutyczna”

Studia Podyplomowe „Coaching”

Studia Podyplomowe „Dla Liderów Samorządowych”

Studia Podyplomowe „Dla Nauczycieli Języka Rosyjskiego”

Studia Podyplomowe „Dziennikarstwo Ekonomiczne”

Studia Podyplomowe „Dziennikarstwo”

Studia Podyplomowe „Edytorstwo”

Studia Podyplomowe „Etyka Nauczycielska” /ETNA/

Studia Podyplomowe „Finanse i rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem”

Studia Podyplomowe „Fizyka z Astronomią”

Studia Podyplomowe „Gender Studies”

Studia Podyplomowe „Geoinformacja”

Studia Podyplomowe „Geologia”

Studia Podyplomowe „Historia i Wiedza o Społeczeństwie”

Studia Podyplomowe „Historia” (w zakresie nauczania historii w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum)

Studia Podyplomowe „Informatyczne Technologie Biznesowe”

Studia Podyplomowe „Informatyka i Technologie Informacyjne”

Studia Podyplomowe „Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie”

Studia Podyplomowe „Kształcenie Tłumaczy Języka Rosyjskiego”

Studia Podyplomowe „Matematyka”

Studia Podyplomowe „Media Relations”

Studia Podyplomowe „Monitoring Środowiska Przyrodniczego”

Studia Podyplomowe „Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego”

Studia Podyplomowe „Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym”

Studia Podyplomowe „Organizacja Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej”

Studia Podyplomowe „Przygotowanie Pedagogiczne do Nauczania Biologii i Przyrody”

Studia Podyplomowe „Przygotowanie Pedagogiczne” (Gniezno)

Studia Podyplomowe „Przyroda”

Studia Podyplomowe „Public Policy”

Studia Podyplomowe „Public Relations”

Studia Podyplomowe „Reklama i Promocja”

Studia Podyplomowe „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”

Studia Podyplomowe „Sieci Komputerowe i Technologie Informatyczne”

Studia Podyplomowe „Turystyka. System Modułowej Aktywizacji Rynku Turystycznego”

Studia Podyplomowe „Wiedza o Sztuce”

Studia Podyplomowe „Zamówienia Publiczne”

Studia Podyplomowe „Zarządzanie Finansami w Administracji Publicznej”

Studia Podyplomowe „Zarządzanie Funduszami i Projektami Unii Europejskiej”

Studia Podyplomowe „Zarządzanie Komunikacją i Informacją Medialną”

Studia Podyplomowe „Zarządzanie Ochroną Dóbr Kultury”

Studia Podyplomowe „Zarządzanie Organizacją Pozarządową”

Studia Podyplomowe „Zarządzanie Projektami wg Metodyki Tenstep”

Studia Podyplomowe „Zarządzanie Publiczne”

Studia Podyplomowe „Zarządzanie w Mediach Lokalnych”

Studia Podyplomowe „Zarządzanie Środowiskiem”

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.