Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego

Studia Podyplomowe MBA Zarządzanie Szkołą Wyższą

Studia Podyplomowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Studia podyplomowe - profesjonalne tłumaczenie pisemne i konferencyjne

Studia Podyplomowe Administracji

Studia Podyplomowe Administracji Europejskiej

Studia Podyplomowe Analityka Chemiczna

Studia Podyplomowe Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją

Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Studia Podyplomowe Biologii

Studia Podyplomowe Biologii Sądowej

Studia Podyplomowe Chemii Kosmeceutycznej

Studia Podyplomowe Coachingu

Studia Podyplomowe dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych

Studia Podyplomowe dla Liderów Samorządowych

Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Etyki

Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Języka Rosyjskiego

Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyrody

Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Specjalność: Chemia

Studia Podyplomowe Dziennikarstwa

Studia Podyplomowe Dziennikarstwa Ekonomicznego

Studia Podyplomowe E-learning dla polskiej szkoły - wdrażanie, zarządzanie, obsługa

Studia podyplomowe edukacja przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem

Studia Podyplomowe Edytorstwa

Studia Podyplomowe Etyki

Studia Podyplomowe Etyki Nauczycielskiej /ETNA/

Studia Podyplomowe Fizyki z Astronomią

Studia Podyplomowe Geoinformacji

Studia Podyplomowe Geologii

Studia Podyplomowe Gerontologii

Studia Podyplomowe Historii (w zakresie nauczania historii w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum)

Studia Podyplomowe Historii i Wiedzy o Społeczeństwie

Studia Podyplomowe Informatyczne Technologie Biznesowe

Studia Podyplomowe Interlingwistyki

Studia Podyplomowe Językoznawstwa Negocjacyjnego

Studia Podyplomowe Komunikacji Międzykulturowej w Biznesie

Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języków Romańskich

Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Francuskiego

Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Japońskiego

Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego

Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Niemieckiego i Języków Skandynawskich

Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego

Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych

Studia Podyplomowe Kształcenie Nauczycieli Języka Angielskiego

Studia Podyplomowe Media Relations

Studia Podyplomowe Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Studia Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego

Studia Podyplomowe Obrotu Nieruchomościami

Studia Podyplomowe Organizacji Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej

Studia Podyplomowe Pedagogiczne

Studia Podyplomowe Pedagogiczne dla Teologów

Studia Podyplomowe Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej

Studia Podyplomowe Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej w zakresie Logopedii

Studia Podyplomowe Podstawowych Pojęć Chrześcijaństwa

Studia Podyplomowe Pomoc psychopedagogiczna i coaching w edukacji

Studia Podyplomowe Prawa Europejskiego

Studia Podyplomowe Prawa Pracy

Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego

Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego

Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego do Nauczania Biologii i Przyrody

Studia Podyplomowe Public Policy

Studia Podyplomowe Public Relations

Studia Podyplomowe Reklamy i Promocji

Studia Podyplomowe Rodziny

Studia Podyplomowe Seksuologii Klinicznej – Opiniowanie, Edukacja, Terapia

Studia Podyplomowe Służby Zagranicznej i Międzynarodowej

Studia Podyplomowe Teologii

Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna

Studia Podyplomowe Turystyki. Systemu Modułowej Aktywizacji Rynku Turystycznego

Studia Podyplomowe Tłumaczenia Audiowizualnego

Studia Podyplomowe w zakresie Gender

Studia Podyplomowe w zakresie Nauczania Przedmiotów Edukacji Artystycznej- Historia Sztuki i Wiedza o Kulturze

Studia podyplomowe Właściciel Produktu (Product Owner) – kompetencje w obszarze nowych technologii i internetu

Studia Podyplomowe z Informatyki i Technologii Informacyjnych

Studia Podyplomowe z Matematyki

Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych

Studia Podyplomowe Zarządzania Finansami w Administracji Publicznej

Studia Podyplomowe Zarządzania Funduszami i Projektami Unii Europejskiej

Studia Podyplomowe Zarządzania Organizacją Pozarządową

Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą

Studia Podyplomowe Zarządzania Projektami wg Metodyki Tenstep

Studia Podyplomowe Zarządzania Publicznego

Studia Podyplomowe Zarządzania w Mediach Lokalnych

Studia Podyplomowe Zarządzania Środowiskiem

Studia Podyplomowe Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (język angielski)

Studia Podyplomowe „Akademia Trenera”

Studia Podyplomowe „Finanse i rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem”

Studia Podyplomowe „Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym”

Studia Podyplomowe „Sieci Komputerowe i Technologie Informatyczne”

Studia Podyplomowe „Wiedza o Sztuce”

Studia Podyplomowe „Zarządzanie Komunikacją i Informacją Medialną”

Studia Podyplomowe „Zarządzanie Ochroną Dóbr Kultury”

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.