Aktualności

Modern Trends in Physics Research seminar
Wydarzenie, rozpoczyna się 14-09-2017

Seminar in the framework of Modern Trends in Physics Research was held on Thursday, September 14, 2017 at 13:00 in room 16, Faculty of Physics. Speaker: Charles H. Bennett. Affiliation: IBM Fellow, Thomas J. Watson Research Center, New York, USA. Title: Is there such a thing as private information?

Więcej...
Nasz Zespół Najlepszy w Europie, a kolejne w Top 5 i Top 15 Google Online Marketing Challenge 2017
Wiadomość, opublikowana 18-08-2017

Studenci, którzy przygotowywali się na naszym wydziale do jednego z największych i najbardziej prestiżowych konkursów środowiska akademickiego Google Online Marketing Challenge (GOMC) zostali sklasyfikowani jako Europejscy Zwycięzcy GOMC 2017. Kolejny zespół naszych studentów znalazł się w finałowym Top 5 Europy, a trzeci w półfinałowym Top 15. Zespoły UAM przygotowywały się do konkursu pod opieką dra Wojciecha Czarta z Wydziału Fizyki (WF) w ramach dwusemestralnych zajęć z zakresu marketingu internetowego prowadzonych dla kierunków I-go stopnia Technologie Komputerowe i II-go stopnia Aplikacje Internetu Rzeczy (AIR) prowadzonego wspólnie przez UAM i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (UEP) oraz dla studentów wymiany międzynarodowej w ramach programu AMU-PIE (Winter, Spring).

Więcej...
Nabór na stanowisko adiunkta naukowego (Post-doc) w ramach projektu finansowanego przez NCN
Wiadomość, opublikowana 17-08-2017

Kandydat musi legitymować się stopniem naukowym doktora z dziedziny: biofizyki, fizyki, chemii, biologii lub z obszaru nauk pokrewnych. Wymagane jest doświadczenie w pracy laboratoryjnej w dziedzinie fizyki materii miękkiej. Kandydat powinien cechować się również samodzielnością oraz umiejętnościami pracy w zespole. Z uwagi na interdyscyplinarny i międzynarodowy charakter projektu wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Więcej informacji na temat projektu badawczego: https://goo.gl/4mMQEf

Więcej...
Fizyka potrafi „prząść” półpłynne łańcuchy z mikrocząstek - badania na Wydziale Fizyki
Wiadomość, opublikowana 24-07-2017

Jak z kądzieli przędzę, tak z cieczy zawierającej mikrocząstki można elektrodą wyciągać zaskakująco długie łańcuchy drobin. Co szczególnie ciekawe, ogniwa tych łańcuchów są ze sobą spojone przez otaczającą je cienką warstwę cieczy. Spektakularne zjawisko, odkryte przy udziale naukowców z Wydziału Fizyki UAM i opisane w znanym czasopiśmie „Nature Communications”, może znaleźć liczne zastosowania.

Więcej...
The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2017
Wiadomość, opublikowana 23-06-2017
Hybrydowe perowskity do zastosowań w fotowoltaice – nowa praca prof. Marka Szafrańskiego
Wiadomość, opublikowana 06-06-2017

Praca autorstwa prof. Marka Szafrańskiego i prof. Andrzeja Katrusiaka „Photovoltaic Hybrid Perovskites under Pressure”, która ukazała się w J. Phys. Chem. Lett. 8, 2496 (2017) stanowi przegląd przeprowadzonych badań jak i prezentuje nowe wyniki nad właściwościami hybrydowych perwoskitów pod ciśnieniem. Praca ta została wybrana przez redakcję na promującą numer tego czasopisma na okładce.

Więcej...


Poprzednie Następne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12