ProfessorMaria Gdaniec

 • 1974: Mgr
 • 1978: Dr
 • 1992: Dr hab.
 • 2004: Prof.

Funkcje:

 • Kierownik Zakładu Krystalografii Wydziału Chemii UAM
 • Przewodnicząca Komitetu Krystalografii PAN
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego
 • Członek Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodową Radą Nauki
 • Koedytor Acta Crystallographica Sect. E
 • krystalochemia związków organicznych i koordynacyjnych
 • struktura i właściwości związków inkluzyjnych i kokryształów
 • polimorfizm i przemiany fazowy w kryształach
 • indukcja aktywności optycznej w związkach formalnie achiralnych
 • badania strukturalne w poszukiwaniu nowych związków aktywnych biologicznie

Najważniejsze publikacje:

 1. E. Tykarska, S. Sobiak, M. Gdaniec, Supramolecular Organization of Neutral and Ionic Forms of Pharmaceutically Relevant Glycyrrhizic Acid - Amphiphile Self-Assembly and Inclusion of Small Drug Molecules, Cryst. Growth Des. 12 (2012)  2133−2137.
 2. T. Olszewska, E. Nowak, M. Gdaniec, T. Połoński, Helicity Discrimination in Diaryl Dichalcogenides Generated by Inclusion Complexation with Chiral Hosts, Org. Lett. 14 (2012) 2568-2571.
 3. K. Pyta, P. Przybylski, B. Wicher, M. Gdaniec, J. Stefańska, Intramolecular proton transfer impact on antibacterial properties of ansamycin antibiotic rifampicin and its new amino analogues, Org. Biomol. Chem. 10 (2012) 2385-2388.
 4. D. Tzimopoulos, I. Sanidas, A.-C. Varvogli , A. Czapik, M. Gdaniec, E. Nikolakaki, P. D. Akrivos, On the bioreactivity of triorganotin aminobenzoates. Investigation of trialkyl and triarylyltin(IV) esters of 3-amino and 4-aminobenzoic acids, J. Inorg. Biochem. 104 (2010) 423-430.
 5. A. Czapik, M. Gdaniec, A new polymorph of benzene-1,2-diamine: isomorphism with 2-aminophenol and two-dimensional isostructurality of polymorphs, Acta Cryst. C66 (2010), o198-o201.