ProfessorStanisław Lamperski

 • 1976: Mgr
 • 1984: Dr
 • 2001: Dr hab.
 • obliczanie współczynników aktywności cieczy polarnych i jonowych metodą odwróconej symulacji Monte Carlo w wielkim zespole kanonicznym
 • badanie właściwości podwójnej warstwy elektrycznej w obecności elektrolitów o wysokim stężeniu i stopionych soli metodą Monte Carlo w wielkim zespole kanonicznym
 • zastosowanie modelu hantli do opisu właściwości powierzchniowych i objętościowych cieczy jonowych

Najważniejsze publikacje:

 • S. Lamperski, “The individual and mean activity coefficients of an electrolyte from the inverse GCMC simulation”, Molecular Simulation, 33, 1193 (2007).
 • S. Lamperski, J. Kłos, “Grand Canonical Monte Carlo investigations of electrical double layer in molten salts”, J. Chem. Phys., 129, 164503 (2008).
 • S. Lamperski, C.W. Outhwaite i L.B.Bhuiyan, „The electric double layer differential capacitance at and near zero surface charge for a restricted primitive model ionic solution”, J. Phys. Chem. B, 113, 8925 (2009).
 • D. Henderson, S. Lamperski, Z. Jin, J. Wu, “Density Functional Study of the Electric Double Layer Formed by a High Density Electrolyte”, J. Phys. Chem. B, 115, 12911-12914 (2011).
 • L.B. Bhuiyan, S. Lamperski, J. Wu, D. Henderson, “Monte Carlo simulation for the double layer structure of an ionic liquid using a dimer model: a comparison with the density functional theory”, J. Phys. Chem.B, 116,10364 (2012).