Data wydarzenia: -

Dwa millennia z Owidiuszem

Dwa millennia z Owidiuszem

Rok Owidiusza zbliża się do końca. Jego zwieńczeniem będzie ogólnopolska konferencja. 40 referentów z 11 ośrodków zajmie się różnymi aspektami twórczości poety. Pojawią się referaty poświęcone samemu poecie, jego utworom, otoczeniu w jakim tworzył oraz recepcji dzieł Owidiusza w późniejszych wiekach i w różnych sztukach.

Obrady będą częściowo toczyć się w sekcjach. Samej konferencji towarzyszyć będzie koncertowe wykonanie fragmentów opery Monteverdiego Orfeo. Miejscem konferencji jest Collegium Maius (ul. Fredry 10). Szczegóły znajdują się na plakacie.