Data wydarzenia: -

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pejzaże destrukcji. Atrofia i rozkład w kulturze

Instytut Kulturoznawstwa zaprasza  na dwudniową konferencję naukową Pejzaże destrukcji. Atrofia i rozkład w kulturze. Specjalnymi gośćmi konferencji będą prof. Beata Frydryczak, prof. Sławomir Sikora, prof. Sławoj Tanaś, prof. Tomasz Ferenc oraz prof. Marek Domański. Wszystkie referaty i dyskusje będą miały miejsce w Collegium im. F. Znanieckiego, na Wydziale Nauk Społecznych, ul. Szamarzewskiego 89, w sali D.

Destrukcja należy do pojęć dobrze osadzonych na gruncie nauk humanistycznych i uznawanych za wyczerpująco omówione. „Resztki, pozostałości, gruzy i fragmenty” próbuje się w rozmaity sposób definiować, opisywać, przedstawiać oraz eksplorować. Przy bliższym wglądzie „destrukcja” ukazuje jednakże swoją złożoność i wieloznaczność. Biorąc pod uwagę wielowymiarowość kulturoznawczego spojrzenia na proces destrukcji, prosta konstatacja, wiążąca ją w sposób negatywny ze zniszczeniem, zanikiem, dezintegracją, czy unicestwieniem, okazać się może niewystarczająca.

Konferencja Pejzaże destrukcji ma na celu wskazanie możliwych dróg interpretacji i analiz atrofii, ponownego odczytania i przewartościowania procesu rozkładu, ruinizacji oraz śmierci w kulturze. Interesuje nas bowiem, na ile można zaryzykować stwierdzenie o twórczym i inspirującym potencjale destrukcji? Czy tkwi w niej jedynie nihilistyczna, degradująca siła, czy raczej staje się podstawą do wytworzenia nowej jakości i szansą na metempsychozę? Jak bardzo ruina i powiązana z nią śmierć jest synonimem ostateczności, apokaliptycznego końca tego, co już znane? A może raczej jest paradygmatem umożliwiającym odrodzenie?

Szczegółowy program dostępny na Facebooku

Program i plakat - pdf