Data wydarzenia:

Seminarium poświęcone pamięci Prof. zw dr hab. Annie Szyfer

Zapraszamy do udziału w seminarium pt. „Na wsi i w małym mieście. Pamięci Prof. zw dr hab. Anny Szyfer”, które odbędzie się 7 grudnia 2018 roku (piątek) w godz. 15.00-18.00 w siedzibie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej (Kampus Morasko), ul. Umultowska 89D w Poznaniu, sala 2.21 (1 piętro).

Prof. zw dr hab. Anna Szyfer (1931-2018) była dialektolożką i etnografką, znawczynią kultur tradycyjnych Warmii, Mazur, Kurpiowszczyzny i Podlasia. Zajmowała się procesami społeczno-kulturowymi na Ziemiach Zachodnich i Północnych, zachowanymi elementami kultury typu ludowego i ich przemian, procesów tożsamości na pograniczach kulturowych, aktywności kulturalnej wsi, tożsamości małych miast. Z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM związana była od 1984 roku.

Podczas seminarium jej byłe uczennice i uczniowie, a następnie współpracowniczki i współpracownicy omówią najważniejsze publikacje autorstwa Pani Profesor. Zastanowią się nad tym, które z teorii i koncepcji można zastosować dzisiaj oraz w jaki sposób można współcześnie odczytywać na nowo te książki.

Seminarium towarzyszy okolicznościowa wystawa publikacji autorstwa Prof. zw. dr hab. Anny Szyfer przygotowana przez Małgorzatę Graumiler z Biblioteki Wydziału Historycznego UAM

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie deklaracji uczestnictwa na adres: ptl.poznan@gmail.com

Program spotkania na stronach internetowych organizatorów: http://poznan.ptl.info.pl oraz  http://etnologia.amu.edu.pl/

Wydarzenie w serwisie społecznościowym Facebook

Spotkanie zostało objęte patronatem przez Sieć Ziem Zachodnich i Północnych oraz Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu.

Plakat

Plan spotkania