Data wydarzenia:

Seminarium -Trajektorie HIV

Instytut Etnologii i Antropologii UAM i Grupa badawcza „Antropologia medyczna” zapraszają na seminarium, podczas którego dr Paweł Lewicki z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą przedstawi efekty swoich badań na temat:  „Trajektorie HIV: Życie zmarginalizowanych Polaków z HIV/AIDS i ich dostęp do opieki zdrowotnej i społecznej w Berlinie”.

Seminarium odbędzie się 14 stycznia 2019 roku od godz. 10.00 w Collegium Historicum, ul. Umultowska 89D, w sali 2.19 (I p.).

Streszczenie:

Od momentu wejścia Polski do strefy Schengen, w Berlinie mieszka dużo zmarginalizowanych ludzi z Polski; wiele i wielu z nich jest bez stałego miejsca zamieszkania. Ponadto wielu i wiele z nich ma uzależnienia, jest zakażone wirusem HIV i/lub żółtaczki typu C oraz boryka się z innymi problemami zdrowotnymi. Last but not least, wielu i wiele z nich było karanych w Polsce i/lub w Niemczech i nie ma dostępu do regularnej opieki zdrowotnej – ani w Polsce, ani w Niemczech.

W prezentacji pokażę, jak te osoby wykorzystują wiedzę na temat zakażenia, uzależnienia i systemu opieki zdrowotnej i społecznej w poszukiwaniu lepszych i „znośniejszych” form życia. Jaką (ucieleśnioną) wiedzę przynieśli ze sobą z Polski i jak wykorzystują ją w Berlinie? Jaką wiedzę produkują na temat uzależnienia, zakażenia, systemu opieki zdrowotnej i społecznej, i z jaką wiedzą na temat swojej sytuacji są konfrontowani? Jak ta wiedza wpływa na ich życie? Aby odpowiedzieć na te pytania, posłużę się przykładem trajektorii Agnieszki i Piotra, którzy przyjechali do Berlina krótko po otwarciu granic i których dziecko urodziło się w Berlinie. Ukażę, jak różne wątki ich życiorysu: statusy zdrowotne i społeczne oraz cywilnoprawne, wpływają na sposób, w jaki kształtują oni swoje trajektorie i poszukują pomyślności w życiu.

Zapraszamy!