Data wydarzenia:

Wykład - Geozagrożenia w tropikalnych obszarach górskich na przykładzie Peru i Kolumbii

Wykład pt. " Geozagrożenia w tropikalnych obszarach górskich na przykładzie Peru i Kolumbii" to pierwsze w 2019 roku spotkanie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. wydarzenie bedzie miało miejsce  w czwartek 10 stycznia o godz. 17:00, w sali nr 3 w Collegium Geographicum. Wykład wygłoszą dr Aleksandra Tomczyk i dr Marek Ewertowski.

Spotęgowanie efektów zmian klimatu przez zwiększającą się aktywność człowieka na obszarach górskich sprawia, że w najbliższych latach będziemy mieć do czynienia z intensyfikacją procesów geomorfologicznych i związanych z nimi geozagrożeń, takich jak osuwiska, spływy gruzowe, obrywy i lawiny skalne, gwałtowane powodzie związane z drenażem jezior glacjalnych. Z tego powodu wielu naukowców wskazuje na pilną potrzebę studiów prowadzonych w różnych skalach czasowych i przestrzennych oraz priorytet badań nad rekonstrukcją i monitoringiem zagrożeń naturalnych. Intensyfikacja aktywności procesów geomorfologicznych ma szczególne znaczenie dla zaludnionych obszarów górskich położonych w strefie międzyzwrotnikowej z uwagi na zwiększenie częstotliwości geozagrożeń dla życia ludzkiego i/lub infrastruktury.

Wykład będzie relacją z badań prowadzonych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki 2015/19/D/ST10/00251 „Reakcja krajobrazu na zmiany klimatu i bezpośredni wpływ człowieka: Analiza ilościowa zagrożeń grawitacyjnymi procesami masowymi w tropikalnych obszarach górskich”. Autorzy postarają się rozpoznać współczesną dynamikę procesów geomorfologicznych w tropikalnych górach Ameryki Południowej na przykładzie Kolumbii i Peru. W swojej pracy wykorzystują drony do monitorowania dynamiki niewielkich form terenu, wysokorozdzielcze obrazy satelitarne do analiz w skali dolin, weryfikację terenową, oraz GIS do integracji zebranych danych. Badane przypadki obejmują interakcje między procesami geomorfologicznymi a aktywnością człowieka taką jak rolnictwo, turystyka i transport.

Serdecznie zapraszamy!