Data publikacji w serwisie:

Dr Dariusz Drążkowski z UAM bada podstępne działania stereotypów

Filiżanka kawy z przyjaciółmi może dać więcej szczęścia niż luksusowy samochód, a logo Barbie chwilowo obniżyć IQ u kobiet rozwiązujących testy matematyczne.

Wyniki badań, które dr Dariusz Drążkowski prowadzi przy udziale i zaangażowaniu studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dobitnie pokazują, że negatywny stereotyp płci przekłada się na realne zachowania.

Dowodzi tego eksperyment, w którym wykorzystano logo Barbie. Posłużono się nim, aby zweryfikować stereotyp, który zakłada, że kobiety mają mniejsze zdolności matematyczne niż mężczyźni. Studentki rozwiązując testy sprawdzające zdolności matematyczne i przestrzenne podzielono na dwie grupy. Część z nich wykonywała te testy w warunkach, w których w polu ich widzenia znajdowało się logo Barbie, a druga część osób badanych widziała logo, innej neutralnej marki. Studentki, które widziały logo Barbie osiągnęły niższe wyniki niż te studentki które widziały neutralne logo. Przy okazji dr Dariusz Drążkowski oraz studenci działający w Kole Naukowym Psychologii Społecznej dowiedli, że ukryte zagrożenia silniej na nas wpływają niż te jawne.

W swoich badaniach dr Drążkowski postanowił też sprawdzić czy rzeczy, które wybieramy i posiadamy potrafią zakomunikować, jakimi ludźmi jesteśmy. Studenci wypełniali testy osobowości i robili zdjęcia przedmiotów, które najbardziej ich wyrażają. W drugiej części, na podstawie zdjęć, uczestnicy eksperymentu oceniali osobowość ich autorów. Zaskakujące, ale osoby bardziej zadowolone z życia częściej fotografowały swoją biżuterię.

Kolejnym krokiem ma być sprawdzenie jakie są granice komunikowania „ja” przez konsumpcję. Dr Dariusz Drążkowski za cel postawił sobie też zbadanie postawy materialistycznej.

Jak duży wpływa na nasze działania i odczuwane emocje mają stereotypy? Czy nadmierna konsumpcja i dobra luksusowe wpływają na poziom życzliwości? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w wywiadzie Ewy Konarzewskiej – Michalak opublikowanym na stronie „Życia Uniwersyteckiego”.