Data publikacji w serwisie:

Lajki, share'y, followersi 100 lat temu? - badania dr inż. Michała Wenderskigo z UAM

Obecnie, gdy we wzajemnej komunikacji rządzą social media, wydawać by się mogło, że 100 lat temu porozumiewanie się między ludźmi wyglądało zupełnie inaczej. Badania przeprowadzone przez dr inż. Michała Wenderskigo, w ramach projektu sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pokazują, że nie do końca tak było.

W 2018 roku nakładem wydawnictwa Routledge (Taylor & Francis Group, New York) ukazała się książka dr. Michała Wenderskiego z UAM pt. Cultural Mobility in the Interwar Avant-Garde Art Network: Poland, Belgium and the Netherlands, która pokazuje, że wzory wzajemnej komunikacji na początku ubiegłego wieku wykazywały znaczące podobieństwa do tego, z czym mamy do czynienia obecnie.

Zjawisko zaprezentowane zostało na przykładzie mobilności kulturowej w ramach międzynarodowej sieci awangardy* literacko-artystycznej w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Spojrzenie na awangardowe czasopisma sprzed stu lat, tak jak na współczesne profile w mediach społecznościowych, pozwala dostrzec w nich pierwowzory dzisiejszych „lajków”, „share'ów” i „followersów”, które już wtedy krążyły po sieci – nie internetowej, a awangardowej.

Dr Wenderski stworzył również grafikę prezentującą złożoność powiązań pomiędzy przedstawicielami awangardy. Była ona prezentowana m.in. na wystawie w Muzeum Sztuki w Łodzi zorganizowanej w ramach obchodów stulecia awangardy w Polsce.

Grafika - przepływ komunikacjiGrafika pt. „Wzajemne relacje pomiędzy wybranymi przedstawicielami polskich i holenderskich ugrupowań awangardowych” autorstwa dr. Michała Wenderskiego.

Badania naukowca z UAM to pierwsza przekrojowa próba rekonstrukcji i charakterystyki bezpośrednich związków pomiędzy poszczególnymi artystami, ugrupowaniami i czasopismami awangardowymi o polskim, belgijskim i holenderskim rodowodzie, które ukazują intensywność dwukierunkowej komunikacji między nimi.

Analiza historii bezpośrednich relacji oraz procesów wymiany i adaptacji założeń programowych, estetycznych oraz artystycznych oparta została o interdyscyplinarne założenia badawcze w oparciu o polsko-, niderlandzko-, francusko- i niemieckojęzyczne czasopisma, publikacje i korespondencję z kilkudziesięciu europejskich i amerykańskich archiwów.

dr inż. arch. Michał Wenderski –niderlandysta, architekt, tłumacz, adiunkt na Wydziale Anglistyki UAM. Zajmuje się m.in. badaniem wzajemnych wpływów i zależności pomiędzy twórcami z Polski, Holandii i Belgii oraz teorią i historią współczesnej literatury, sztuki i architektury.

*Awangarda – zespół tendencji i kierunków w sztuce XX wieku odrzucający dotychczasowe style, tworzący własny świat, nienaśladujący rzeczywistości, szukający odrębnego języka wyrazu. Początki awangardy to okolice roku 1910, a rozwój nurtu przypada na lata po I wojnie światowej. Rozwój awangardy wiąże się z powstaniem nowych kierunków w sztuce, takich jak: futuryzm, ekspresjonizm, kubizm, dadaizm, surrealizm, fowizm, konstruktywizm, minimalizm.