Data publikacji w serwisie:

Naukowcy z UAM zbadają związki indyjskiej kinematografii z Europą

Grupa badaczy pod kierownictwem dr hab. Krzysztofa Stachowiaka z Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM znalazła się wśród zwycięzców konkursu EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities) na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych i społecznych realizowane we współpracy z Indiami.

Konkurs zorganizowany został przez sieć EqUIP, której misją jest inspirowanie nowych przedsięwzięć badawczych prowadzonych przez naukowców z Europy i Indii.

W zwycięskim projekcie FilmInd uczeni z Polski we współpracy z naukowcami ze Szwajcarii, Finlandii, Indii oraz Słowenii podejmą badania nad indyjskim przemysłem filmowym jako czynnikiem nowych powiązań społeczno-ekonomicznych między Indiami a Europą. W szczególności celem jest zbadanie tego, jak miejsce kształtuje film i jednocześnie jak film kształtuje miejsce, w którym jest wytwarzany i dystrybuowany.

Rezultaty projektu mają stanowić wkład w rozwój tzw. badań produkcyjnych (production studies), które uzupełniają tradycyjną perspektywę badawczą, uwzględniając nie tylko estetyczny wymiar dzieła filmowego, ale przede wszystkim jego uwarunkowania rynkowe i instytucjonalne. Badanie pozwoli rozwijać nowe nurty ekonomiki i geografii filmu.

Ponadto wyniki projektu badawczego będą stanowić wkład do debaty na temat roli kultury w rozwoju gospodarczym, w szczególności rozwoju miast i regionów. Branża filmowa jest ważnym elementem sektora kreatywnego, który odgrywa ważną rolę w działaniach współczesnej gospodarki. W ostatnich dekadach rosnące znaczenie sektora kreatywnego w rozwoju gospodarczym odnotowały takie organizacje międzynarodowe, jak Komisja Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych. Kreatywna gospodarka stała się jednym z priorytetów polityki Unii Europejskiej. W tym kontekście wyniki tego projektu, tj. rozpoznanie mechanizmów leżących u podstaw relacji między Europą a Indiami w zakresie produkcji filmowej, wymiany kulturalnej i rozwoju branży filmowej, będą bardzo ważne dla nadania gospodarce nowego transkulturowego i globalnego charakteru.

Uczestnicy projektu

Prof. UAM dr hab. Krzysztof Stachowiak (kierownik projektu) – pracownik naukowy i wykładowca na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. Jego badania dotyczą gospodarki kreatywnej (rola kultury i sektora kreatywnego w rozwoju gospodarczym miast i regionów), miast kreatywnych, ekonomicznych i przestrzennych mechanizmów działania branż kreatywnych.

Dr hab. Marcin Adamczak – filmoznawca i krytyk filmowy. Wykłada na Wydziale Nauk Społecznych UAM, w Instytucie Kulturoznawstwa, w Szkole Filmowej w Łodzi oraz na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzi badania na temat produkcji filmowej, festiwali, dystrybucji oraz współczesnego rynku filmowego. Dyrektor festiwalu filmowego Cinemaforum w Warszawie.

W konkursie „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections” złożonych zostało 65 wniosków badawczych.

Strona projektu: http://igsegp.amu.edu.pl/filmind/