Data publikacji w serwisie:

Popularyzacja nauki - Ile naprawdę jest lodu na Ziemi?

Pytanie o ilość lodu na Ziemi jest ważne w kontekście globalnego wzrostu temperatury i topnienia lodowców. Powinniśmy znać objętość lodowców, które topniejąc są przyczyną wzrostu poziomu mórz i oceanów. Dzięki tej wiedzy będzie można dokładniej przewidywać następstwa zmian klimatu.

Całkowita powierzchnia lodu na świecie to aż 10% całkowitej powierzchni lądów, ale jak dowodzi dr Jakub Małecki z UAM nie jest to wcale tak dużo.

Zachęcamy do przeczytania artykułu na blogu naukowca pt. Ile naprawdę jest lodu na Ziemi?, który wyjaśnia ile dokładnie lodu jest na naszej planecie i dlaczego należy chronić lód dla przyszłych pokoleń.

Warto odwiedzić także Instagram dr Małeckiego, aby zobaczyć różnorodność i piękno lodowców na zdjęciach.

ilość lodu na Ziemii

Dr Jakub Małecki jest glacjologiem* na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i pracuje jako adiunkt na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Bada lodowce, ich kondycję oraz procesy jakie w nich i na nich zachodzą na skutek zmian klimatycznych. Prace naukową prowadzi głównie na Spitsbergenie. Naukowiec zajmuje się popularyzacją wiedzy o glacjologii, prowadzi także blog Stacji Polarnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Facebooku.

*Glacjologia to nauka, zajmująca się badaniem lodowców, ich formami, właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz zachodzącymi w nich procesami. Badania glacjologów dotyczą również rozwoju mas lodowych, wzajemnego oddziaływania między lodowcami a środowiskiem, a także pomiaru masy lodowców i ich przemieszczania się.

Czytaj więcej - dr Jakub Małecki opowiada o swoich badaniach w artykule napisanym dla Życia Uniwersyteckiego.