Data publikacji w serwisie:

Walka z antybiotykoopornością

Profesor Mariusz Jaskólski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  opublikował ostatnio wraz ze współpracownikami w Drug Resistance Updates pracę dotyczącą metalo-β-laktamaz. Opracowanie jest niezwykle ważne w kontekście antybiotykooporności.

Zespół poznańskich krystalografów wraz z ekspertami z Uniwersytetu w Wirginii i z Narodowego Instytutu Rakowego w USA podjął jeden z najbardziej aktualnych problemów medycyny, związany z antybiotykoopornością bakterii chorobotwórczych.

Powszechne stosowanie antybiotyków, zarówno u ludzi, jak i zwierząt, doprowadziło do tego, że groźne bakterie nabywają zdolność do rozkładania wszelkich antybiotyków, w tym antybiotyków ostatniego ratunku z grupy β-laktamów, podobnych chemicznie do penicyliny. Za rozkład tych leków odpowiadają m.in.enzymy zwane metalo-β-laktamazami.

Obecna sytuacje na świecie związana z antybiotykoopornościa jest bardzo zła. Mamy coraz mniej działających antybiotyków i niegroźne dotychczas infekcje mogą okazać się śmiertelne.

Aby rozwiązać ten problem, badacze z UAM szukają molekuły, czynnika chemicznego, który potrafiłby zablokować metalo-β-laktamazy, a więc skontrować oporność bakterii i przywrócić antybiotykom moc.

Na czym dokładnie polega mechanizm antybiotykooporności i jak walczy z nim naukowiec z UAM można przeczytać w najnowszym numerze Życia Uniwersyteckiego w artykule Krzysztofa Smury pt. „Strażnik staranności”.

Zachęcamy także do obejrzenia wywiadu z profesorem Jaskólskim.

Fot. Adrian Wykrota