Data wydarzenia:

Wykład dr Marcina Zaroda „Instytucje wątpliwości. Socjologia antynauki o klimacie”

Ośrodek Uniwersytecki Pracownia Pytań Granicznych UAM zaprasza na wykład dr Marcina Zaroda (IS UW) zatytułowany „Instytucje wątpliwości. Socjologia antynauki o klimacie”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 19 marca 2019 o godzinie 18:45 w Sali Śniadeckich, Collegium Maius, ul. Fredry 10.

Wystąpienie będzie częścią cyklu wykładów interdyscyplinarnych organizowanego przez Pracownię Pytań Granicznych UAM w semestrze letnim 2018/2019. Cykl zatytułowany jest „Nowy irracjonalizm? Współczesny świat i wytwarzanie ignorancji” i ma status ogólnouniwersyteckiego przedmiotu fakultatywnego (30h, 3 ECTS) adresowanego do studentów/-tek i doktorantów/-tek UAM i innych uczelni.

Wykłady są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Więcej informacji o cyklu na stronie Pracowni Pytań Granicznych.