Data wydarzenia:

Wykład prof. Franca Morettiego o humanistyce cyfrowej

W dniach 4-5 czerwca gościem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM będzie prof. Franco Moretti z École polytechnique fédérale de Lausanne, komparatysta, teoretyk literatury, znawca dziewiętnastowiecznej powieści brytyjskiej, współzałożyciel Stanford Literary Lab.

Prof. Moretti jest autorem m.in. Graphs, Maps, Trees (2005) [wyd. polskie pt. Wykresy, mapy, drzewa. Abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury. Przeł. Tomasz Bilczewski i Anna Kowalcze‑Pawlik, WUJ, Kraków 2016], The Bourgeois. Between History and Literature (2013) oraz Distant Reading (2013), a także współautorem Prospektów, których polski przekład przygotowali studenci i studentki specjalności przekładowej IFP UAM; książka ukaże się nakładem Wydawnictwa Poznańskie Studia Polonistyczne jeszcze w tym roku.

We wtorek 4 czerwca o 17.00 w Salonie Mickiewicza prof. Moretti wygłosi wykład pt. Under which king, Bezonian? Literary study between quantification and hermeneutics. Wykład odbędzie się w języku angielskim.

Zapraszamy!