Data publikacji w serwisie:

Wykład prof. Hansa Kellerera na WMiI

We wtorek, 14 stycznia 2020r., o godz. 13:30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki (A1-33/34) wykład wygłosi prof. Hans Kellerer (University of Graz, Austria).

Tytuł wykładu: "Approximation Schemes for Minimizing the Maximum Lateness on a Single Machine with Release Times under Non-Availability or Deadline Constraints".

Wystapienie będzie poświęcone metodom konstrukcji schematów aproksymacyjnych dla jednomaszynowych problemów szeregowania zadań z ograniczeniami dostępności maszyny bądź liniami krytycznymi dla zadań.