List otwarty pracowników i doktorantów Wydziału Biologii UAM w sprawie Puszczy Białowieskiej
Wiadomość, opublikowana 10-05-2016

List otwarty pracowników i doktorantów Wydziału Biologii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
do Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej,
Pani Beaty Szydło

Szanowna Pani Premier,

Motywowani troską o losy jednego z najcenniejszych obiektów przyrodniczych Polski i Europy, a także zaniepokojeni pozamerytorycznym charakterem dyskusji toczącej się w kwestii zarządzania zasobami Puszczy Białowieskiej, zdecydowanie popieramy wnioski dotyczące utrzymania dotychczas obowiązujących ograniczeń w gospodarce leśnej Puszczy.

Puszcza Białowieska jest jedynym w Polsce obiektem przyrodniczym Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na jej obszarze występują najlepiej zachowane i najbardziej naturalne pozostałości lasów liściastych i mieszanych Niżu Europejskiego. Miejsce to jest ważne nie tylko z punktu widzenia ochrony różnorodności biologicznej, ale przede wszystkim z powodu zachodzących tam naturalnych procesów ekologicznych. Ich utrzymanie jest warunkiem poznania podstawowych mechanizmów biologicznych, bez znajomości których niemożliwe jest prowadzenie gospodarki leśnej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Dlatego popieramy głosy społeczności naukowej i akademickiej postulujące zaniechanie planowanego zwiększenia wyrębu w Puszczy Białowieskiej oraz wnioskujemy o objęcie całego jej obszaru ochroną w formie parku narodowego.

W szczególności, doceniamy wysoką wartość merytoryczną artykułu T. Wesołowskiego i in. („Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos w dyskusji.” www.forestbiology.org, 2016). Jesteśmy przekonani, iż publikacja ta powinna stać się standardem rzeczowej argumentacji opartej na wiedzy i punktem wyjścia do szeroko zakrojonej debaty o znaczeniu i losach Puszczy Białowieskiej.

List podpisały 173 osoby wg załączonej listy.

Poznań, 27 kwietnia 2016 r.


Informację wprowadził/a: Ewa Kolanus

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.