Rozpoczyna się nowa edycja cyklu „Uniwersyteckie Wykłady na Zamku”
Wydarzenie, rozpoczyna się 10-10-2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” rozpoczynają szóstą edycję cyklu „Uniwersyteckie Wykłady na Zamku”. Podczas pierwszego spotkania wykład wygłosi prof. dr hab. Marian Golka z Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM.

„Uniwersyteckie Wykłady na Zamku” to wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Fundacji UAM oraz  Centrum Kultury „Zamek”,  stanowiące nawiązanie do przedwojennych Wykładów Otwartych prowadzonych przez pracowników ówczesnego Uniwersytetu Poznańskiego, który w okresie międzywojennym miał swoją siedzibę m.in. w zamku.

W nadchodzącym roku motywem wiodącym będzie WOLNOŚĆ. Temat nie jest rzecz jasna przypadkowy. Zbliżamy się przecież do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. O odzyskanie suwerenności starano się wiele lat, dziś z kolei zastanawiamy się czy potrafimy z niej korzystać. Nurtują nas pytania o swobodę, jej ograniczenia, o wolność jako prawie do czegoś i wolności od czegoś. Czym zatem jest wolność w ujęciu poszczególnych nauk? Albo jakie są skutki wolności, jej braku lub nadmiaru?

Podobnie jak w minionych latach wykładowcami będą naukowcy o uznanej renomie z różnych wydziałów Uniwersytetu. Każdy wykład poprowadzi przedstawiciel innej dyscypliny naukowej. Dowiemy się zatem czym jest wolność m.in. w rozumieniu socjologa, chemika,  historyka czy prawnika.

Wykłady obywać się będą w drugie wtorki każdego miesiąca i są otwarte dla całej społeczności Miasta Poznania.

Pierwsza prelekcja w tym cyklu odbędzie się 10 października o godzinie 18.00 w Holu Balkonowym Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Marian Golka z Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM, a jego tytuł brzmi:

Narodziny i rozwój wolności

Wolność jest jednym z najważniejszych problemów, zadań i wyzwań człowieka, choć trudno stwierdzić, czy był to problem odwieczny i czy ważny jest dla wszystkich ludzi żyjących we wszystkich kulturach, systemach politycznych, i w różnych uwarunkowaniach społecznych oraz gospodarczych.

Treść wykładu obejmuje odległe dzieje tendencji wolnościowych, choć są one trudne do odsłonięcia. Przede wszystkim nie można stwierdzić, kiedy w różnych społecznościach pojawiło się samo wyobrażenie i pojęcie wolności oraz jakie ono mogło nieść skojarzenia. Bez wątpienia pojęcie to nie powstało deus ex machina, lecz tworzyło się stopniowo, a poszczególne pragnienia i działania, zmierzające do osiągnięcia tak czy inaczej rozumianej wolności, wspierane rozważaniami intelektualnymi oraz towarzyszącą im ideologią, współtworzyły długi proces. Choć łatwo tu o pojawienie się skrzywienia europocentrycznego, to jednak wiele przesłanek skłania do uznania, że tendencje wolnościowe są jednym z istotnych składników cywilizacji zachodniej - niezależnie od faktu, że nigdy nie były one powszechne na jej obszarze, ani tym bardziej nie przejawiały się bez oporów albo, że inne obszary świata były ich całkowicie pozbawione. Wykład to oczywiście jedynie spacer po historii idei i działaniach ku wolności.

***

Marian Golka (ur. 1948) – socjolog, profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach zainteresowań cywilizacją współczesną zajmuje się socjologią sztuki, teorią wielokulturowości, problemami globalizacji, konsumpcjonizmu, tożsamości, pamięci społecznej a także przeobrażeniami w komunikowaniu oraz zagadnieniami społeczeństwa informacyjnego; także problematyką wolności. Jest członkiem rad redakcyjnych czasopism socjologicznych oraz komitetów naukowych PAN: Komitetu Nauk o Kulturze oraz Komitetu Socjologii. Ma w dorobku kilka książek, w tym Socjologia kultury (2007, 2013), Socjologia sztuki (2008), Pamięć społeczna i jej implanty (2009), Imiona wielokulturowości (2010), Cywilizacja współczesna i globalne problemy (2012), Samotność i sława (2015) a w druku znajduje się monografia pt. Paradoksy wolności.

***

Koordynator programowy projektu: prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński

Koordynatorzy ds. organizacyjnych i promocyjnych: mgr Janusz Pazder z CK „Zamek” i mgr Anna Kusiak-Fabiszak z Fundacji UAM.

Informację wprowadził/a: Anna Krajewska-Zastrożna

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.