Data publikacji w serwisie:

Rozstrzygnięcie konkursu o stypendia im. dr. Jana Kulczyka

Kapituła konkursu Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka na spotkaniu w dniu 7 listopada br., po rozpatrzeniu złożonych wniosków wyłoniła 4 laureatów spośród doktorantów i 4 laureatów spośród studentów.

Są to następujące osoby:

Studenci:

-   Agnieszka Budnik z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

-   Damian Julkowski z Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie

-   Michalina Kowala z Wydziału Prawa i Administracji

-   Marcin Tomczak z Wydziału Historycznego

Doktoranci:

- mgr Bartosz Brzoza z Wydziału Anglistyki

- mgr Katarzyna Frątczak-Łagiewska z Wydziału Biologii

- mgr Beata Iwanicka z Wydziału Studiów Edukacyjnych

- mgr Mateusz Zelent z Wydziału Fizyki.