Data publikacji w serwisie:

Ruszyła druga edycja projektu "Warsztaty dydaktyczne UAM"

7 stycznia 2019 roku rozpoczęła się druga edycja ogólnouniwersyteckich „Warsztatów Dydaktycznych UAM” organizowanych przez Radę ds. Jakości Kształcenia.

Inauguracyjne spotkanie otworzyła Prorektor ds. kształcenia, prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk wraz z Przewodniczącym Rady ds. Jakości Kształcenia, prof. UAM dr hab. Rafałem Mólem. Następnie grupa czterdziestu dwóch uczestników podzieliła się na trzy zespoły, które wzięły udział w zajęciach dotyczących:

  • wstawiania i formatowania elementów wizualnych w prezentacjach multimedialnych,
  • wyznaczników sukcesu w pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego,
  • oraz  prezentacji jako formy zaliczenia zajęć.

Warsztaty dydaktyczne będą odbywały się regularnie, w poniedziałkowe popołudnia. Skierowane są do wszystkich nauczycieli akademickich oraz doktorantów chcących rozwijać swoje kompetencje dydaktyczne. Projekt zakłada także nawiązanie wzajemnych kontaktów oraz integrację środowiska nauczycieli akademickich

Obecnie w ofercie znajduje się aż 13 warsztatów obejmujących zróżnicowaną tematykę.

Więcej informacji dostępnych na stronie Biura Rady ds. Jakości Kształcenia