Legitymacja doktoranta - ważność

Informacja dla wszystkich doktorantów – legitymacje doktoranta są ważne do 30 listopada 2020 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że w związku z tym, iż do 30 września 2020 r. działalność uczelni jest nadal ograniczona, nie ma obowiązku osobistej wizyty  w uczelni, aby przedłużyć ważności legitymacji. Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

W związku z powyższym legitymacje doktoranta zachowują ważność do dnia 30 listopada 2020 r.

Szczegółowa informacja dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego.

Doktoranci mogą zgłaszać się na Wydział w celu otrzymania hologramu.