Pomoc socjalna dla doktorantów

Uczestnicy studiów doktoranckich mogą liczyć na różne formy pomocy. Poniżej znajdziesz szczegóły.

Formy pomocy

Zobacz na jakie formy pomocy możesz liczyć.Czytaj więcej

Uwagi

Ze stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora i zapomogi mogą korzystać wyłącznie doktoranci, którzy studia doktoranckie rozpoczęli przed rokiem akad. 2019/2020.Więcej

Stypendium socjalne doktoranta

Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie sytuacji materialnej doktoranta. Podczas ustalania wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o przyznanie pomocy socjalnej uwzględnia się dochody z różnych źródeł.Szczegóły

Zapomoga

apomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla doktoranta, udzielanej w formie pieniężnej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.Szczegóły

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Podczas rozpatrywania wniosków jedynym stosowanym kryterium jest ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równorzędne orzeczenie o niezdolności do pracy, wystawione przez uprawnione zespoły ds. orzekania.Szczegóły

Podstawy prawne

Zobacz