Przewodnik doktoranta

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UAM

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja 2016/2017

Ubezpieczenie zdrowotne

Wykłady ogólnouniwersyteckie

Mobilność doktorantów

The Lifelong Learning Programme Erasmus

Program MOST

WZÓR - Ramy dla punktacji ECTS w skali 4 lat studiów doktoranckich

Wzór - Efekty kształcenia na studiach doktoranckich

Karta przedmiotu UAM

Załącznik do wniosku PIT 8 c - Studia doktoranckie

Kwestionariusz osobowy

Wniosek o przerwę wypoczynkową doktoranta/-ki

Zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich

Wniosek o przedłużenie studiów doktoranckich

Wniosek o wydanie zaświadczenia o studiach doktoranckich

Biuro Szkoły Doktorskiej

adres: Collegium Martineum
ul. Św. Marcin 78
61-809 Poznań
p. 222

doctoralschool@amu.edu.pl


mgr Aneta Majchrzak – p.o Kierownika
aneta.majchrzak@amu.edu.pl
tel. 61 829 43 40

dr Agnieszka Ruta – Specjalista
agnieszka.ruta@amu.edu.pl
tel. 61 829 43 54

mgr Magdalena Grasewicz – Specjalista
magdalena.grasewicz@amu.edu.pl
tel. 61 829 44 20

poniedziałek – piątek od 9.00 do 14.00