Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021

Listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021

Zobacz

.

Lista rankingowa wg poszczególnych dyscyplin

Ranking list according to the disciplines Zobacz

.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej - informacje

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej rozpoczęła się 23.07.2020 roku. Sprawdź co musisz zrobić, aby rozpocząć doktorat na UAM.

W związku z obecną  sytuacją prosimy o przesyłanie kompletu dokumentów pocztą do dnia 24 sierpnia 2020 r na adres:

Biuro Szkoły Doktorskiej

Ul. Św. Marcin 78

61-809  Poznań

In the current situation please send documents by post by August 24th,2020  the following address:

Doctoral School Office

Ul. Św. Marcin 78

61-809 Poznań

SZKOŁA DOKTORSKA  

Od 1 października 2019 roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu prowadzi kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej.

W ramach Szkoły Doktorskiej funkcjonują:

Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Każdy doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie. Studia są bezpłatne.

Recruitment - all information