Akty prawne

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021 – uchwała nr 403/2019/2020

Ramowy plan kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021 – uchwała nr 402/2019/2020

Opłatę za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym – uchwała nr 404/2019/2020

English version:

Principles of admission for the Doctoral School of Adam Mickiewicz University, Poznań in the academic year 2020/2021 -  resolution No. 403/2019/2020

Framework curriculum at the Doctoral School of Adam Mickiewicz University, Poznań, - resolution No. 402/2019/2020

Rules governing determination of the fee paid in the extramural procedure for awarding the degree of doktor and exemption the fee – resolution No. 404/2019/2020