Limity miejsc wg dyscyplin naukowych na rok akademicki 2020/2021

/ Lists of disciplines - admission limits

Dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach: 50 miejsc

Humanities in disciplines: 50 persons

 • archeologia – 3 miejsca / archeology - 3 persons
 • filozofia  – 3 miejsca / philosophy - 3 persons
 • historia – 8 miejsc / history - 8 persons
 • językoznawstwo – 15 miejsc / linguistics - 15 persons
 • literaturoznawstwo – 15 miejsc / literature studies - 15 persons
 • nauki o kulturze i religii – 4 miejsca / cultural and religious sciences - 4 persons
 • nauki o sztuce – 2 miejsca / art sciences - 2 persons

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach: 36 miejsc

Social sciences in disciplines: 36 persons

 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – 3 miejsca / socio-economic geography and spatial planning - 3 persons
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach – 4 miejsca / social communication and media sciences - 4 persons
 • nauki o polityce i administracji – 5 miejsc / political and administrative sciences - 5 persons
 • nauki o bezpieczeństwie – 2 miejsca / security study - 2 persons
 • nauki prawne – 8 miejsc / legal sciences - 8 persons
 • nauki socjologiczne – 4 miejsca / sociological sciences - 4 persons
 • pedagogika – 6 miejsc / pedagogy - 6 persons
 • psychologia – 4 miejsca / psychology - 4 persons

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach: 56 miejsc

Exact sciences and natural sciences in disciplines: 56 persons

 • astronomia – 2 miejsca / astronomy - 2 persons
 • informatyka – 3 miejsca / computer science - 3 persons
 • matematyka – 5 miejsc / math - 5 persons
 • nauki biologiczne – 17 miejsc / biological sciences - 17 persons
 • nauki chemiczne – 16 miejsc / chemical sciences - 16 persons
 • nauki fizyczne – 7 miejsc / physical sciences - 7 persons
 • nauki o Ziemi i środowisku – 6 miejsc / Erth and environmental sciences - 6 persons

Dziedzina nauk teologicznych w dyscyplinie: 2 miejsca

Theological sciences in discipline: 2 persons

 • nauki teologiczne - 2 miejsca / theological sciences - 2 persons

Razem 144 miejsca