Akty prawne

Uchwała nr 65/2020/2021 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022

Wersja angielska:

Resolution No. 65/2020/2021 Senate of Adam Mickiewicz University in Poznań 25 January 2021 The rules of admission to doctoral schools of Adam Mickiewicz University in Poznań in the academic year 2021/2022