Internetowa Rejestracja Kandydata (IRK)

Terminy rozpoczęcia i zakończenia rejestracji w systemie IRK różnią się dla poszczególnych Szkół Doktorskich. Prosimy o zapoznanie się z poniższą listą.

Przejdź na stronę IRK - zarejestruj się

Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze

Rozpoczęcie rejestracji: 2 sierpnia 2021
Zakończenie rejestracji: 13 sierpnia 2021

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Rozpoczęcie rejestracji: 2 sierpnia 2021
Zakończenie rejestracji: 2 września 2021

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Rozpoczęcie rejestracji: 2 sierpnia 2021
Zakończenie rejestracji: 2 września 2021

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych

Rozpoczęcie rejestracji: 1 lipca 2021
Zakończenie rejestracji: 27 lipca 2021

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych

I tura
Rozpoczęcie rejestracji: 28 czerwca 2021
Zakończenie rejestracji: 9 lipca 2021
II tura
Rozpoczęcie rejestracji: 2 sierpnia 2021
Zakończenie rejestracji: 27 sierpnia 2021