Limity miejsc wg dyscyplin naukowych na rok akademicki 2021/2022

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych: 29 miejsc

wg dyscyplin:

 • archeologia – 4 miejsca
 • filozofia – 4 miejsca
 • historia – 10 miejsc
 • nauki o kulturze i religii – 5 miejsca
 • nauki o sztuce – 3 miejsca
 • nauki teologiczne - 3 miejsca

Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze: 36 miejsc

wg dyscyplin:

 • językoznawstwo – 18 miejsc
 • literaturoznawstwo – 18 miejsc

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych: 44 miejsca

wg dyscyplin:

 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna – 4 miejsca
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach – 6 miejsc
 • nauki o polityce i administracji – 5 miejsc
 • nauki prawne – 10 miejsc
 • nauki socjologiczne – 5 miejsc
 • pedagogika – 8 miejsc
 • psychologia – 6 miejsc

Szkoła Nauk Ścisłych: 41 miejsc

wg dyscyplin:

 • astronomia – 2 miejsca
 • informatyka – 4 miejsca
 • matematyka – 5 miejsc
 • nauki chemiczne – 20 miejsc
 • nauki fizyczne –10 miejsc

Szkoła Nauk Przyrodniczych: 34 miejsca

wg dyscyplin:

 • nauki biologiczne – 24 miejsca
 • nauki o Ziemi i środowisku – 10 miejsc

Razem 184 miejsc