Promotor

Doktorant pracuje pod kierunkiem promotora lub promotorów, którzy będą wyznaczeni przez prorektora na wniosek doktoranta w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UAM.