Stypendia

W czasie czterech lat studiów każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości 2371,70 zł przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 3653,70 zł w następnych dwóch latach (po ocenie śródokresowej). Od tych kwot są odprowadzane składki na obowiązkowe ubezpieczenia w wysokości 11,26%.