Tryb i harmonogram rekrutacji do poszczególnych szkół doktorskich

Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze

Forma postępowania kwalifikacyjnego: postępowanie jednoetapowe

Harmonogram

 • przyjmowanie dokumentów: od 2 do 13 sierpnia 2021 r.
 • postępowanie rekrutacyjne w dyscyplinie literaturoznawstwo: od 1 do 7 września 2021 r.
 • postępowanie rekrutacyjne w dyscyplinie językoznawstwo: od 8 do 14 września 2021 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych: 15 września 2021 r.

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Forma postępowania kwalifikacyjnego: postępowanie dwuetapowe

I etap: ocena projektu badawczego i aktywności naukowej kandydata;
II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Harmonogram

 • przyjmowanie dokumentów: od 2 sierpnia do 2 września 2021 r.
 • postępowanie rekrutacyjne: od 6 do 10 września 2021 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych: 15 września 2021 r.

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Forma postępowania kwalifikacyjnego: postępowanie jednoetapowe we wszystkich dyscyplinach z wyjątkiem dyscypliny Psychologia

Postępowanie dwuetapowe w dyscyplinie Psychologia:
I etap: ocena projektu badawczego i aktywności naukowej kandydata;
II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Harmonogram

 • przyjmowanie dokumentów: od 2 sierpnia do 2 września 2021 r.
 • postępowanie rekrutacyjne: od 6 do 10 września 2021 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych: 15 września 2021 r.

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych

Forma postępowania kwalifikacyjnego: postępowanie jednoetapowe

Harmonogram

 • przyjmowanie dokumentów: od 1 do 27 lipca 2021 r.
 • postępowanie rekrutacyjne: od 6 do 10 września 2021 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych: 15 września 2021 r.

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych

Forma postępowania kwalifikacyjnego: postępowanie dwuetapowe

I etap: ocena projektu badawczego i aktywności naukowej kandydata;
II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Harmonogram

I tura:

 • przyjmowanie dokumentów: od 28 czerwca do 9 lipca 2021 r.
 • postępowanie rekrutacyjne: od 19 do 23 lipca 2021 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych: 28 lipca 2021 r.

II tura (rekrutacja uzupełniająca):

 • ogłoszenie limitu miejsc w II turze: 30 lipca 2021 r.
 • przyjmowanie dokumentów: od 2 do 27 sierpnia 2021 r.
 • postępowanie rekrutacyjne: od 6 do 10 września 2021 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych: 20 września 2021 r.