Wykłady ogólnouniwersyteckie w roku akademickim 2020/2021

Semestr zimowy

 • Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska „Szekspir w literaturze popularnej”

   Miejsce: Platforma MS Teams, email: elwesolo@amu.edu.pl

   Termin: Środa 16.00 , cotygodniowo.  

   Pierwsze zajęcia: 21 październik 2020 rok.

 • Prof.UAM dr hab. inż. Witold Hołubowicz „Umiejętności niespecjalistyczne w pracy absolwenta–część A”

  Miejsce: Platforma MS Teams , email: holub@amu.edu.pl

  Termin: Poniedziałek 15.30 – 17.45

  Pierwsze zajęcia: 26 październik 2020 rok