ZAKWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH
W ROKU AKAD. 2021/2022

Wnioskowanie (czerwiec-sierpień 2021 r.)

HARMONOGRAM WNIOSKOWANIA I PRZYDZIAŁÓW

JM Pani Rektor wydała Zarządzenie nr 94/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2021/2022, do którego Załącznikiem nr 3a jest Harmonogram postępowania w sprawie ubiegania się o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2021/2022 (Wnioskowanie nr 1 (czerwiec-sierpień 2021 r.)).

Obowiązują następujące terminy w procedurze:
  1. 7 VI (00:01) - rozpoczęcie składania wniosków w systemie USOSweb
  2. 28 VI (23:59) - zakończenie składania wniosków w systemie USOSweb
  3. do 5 VII - poprawianie wniosków przez doktorantów, którym cofnięto do poprawy wniosek
  4. do 5 VII - weryfikacja i akceptacja wniosków (przyjmowanie do rozpatrzenia)
  5. do 15 VII - uruchomienie systemowego algorytmu rozpatrywania wniosków
  6. do 22 VII - potwierdzanie przez doktorantów przyjęcia przydziałów
  7. do 13 VIII - zgłaszanie przez doktorantów rezygnacji z przyznanych miejsc

W celu aplikowania o miejsce w domu studenckim doktorant zobowiązany jest do wypełnienia Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim.

Instrukcja
Wraz z uruchomieniem systemu wnioskowania została udostępniona Instrukcja wypełniania i składania przez studentów Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim (v. 2021-06-02). Z jej treścią można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosków systemu USOSweb.

Przydziały miejsc we wskazanych przez wnioskodawców Domach Studenckich wynikają z możliwości technicznych oraz z pozycji w procedurze kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem kolejnych - zaznaczonych we Wniosku - preferencji przydziału.

O uzyskaniu przydziału miejsca system automatycznie powiadomi – w terminie przewidzianym w harmonogramie ("uruchomienie systemowego algorytmu rozpatrywania wniosków") – wpisem w profilu doktoranta w USOS i adnotacją w elektronicznym formularzu Wniosku. Nie przewiduje się innych sposobów informowania, w związku z czym należy śledzić stan elektronicznego formularza Wniosku.

Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest do końca czerwca następnego roku kalendarzowego.

Doktorant może ubiegać się o przyznanie miejsca również dla małżonka i dzieci.


Potwierdzenie przyjęcia lub rezygnacja z przydziału do Domu Studenckiego

Niezależnie od przyznania miejsca w systemie, należy regularnie sprawdzać stan elektronicznego formularza Wniosku, bowiem systemowe przyznanie miejsca jest jedynie pierwszym etapem decyzyjnej fazy procedury

Po przyznaniu miejsca należy potwierdzić (lub odrzucić) przydział.

Rezygnacja z przydziału miejsca może zostać dokonana przez wybór opcji, która pojawi się w formularzu pozytywnie rozpatrzonego wniosku.

Ostateczny termin zgłaszania przez doktorantów rezygnacji z przyznanych miejsc upływa dnia 13 sierpnia 2021 roku.


Doktorant ponosi pełną odpłatność za miejsce w Domu Studenckim. Stawki odpłatności za miejsca ogłaszane są corocznie w Zarządzeniach JM Rektora.

Stawki odpłatności nie ulegają zmianie w trakcie roku akademickiego, stanowiąc element umowy zawieranej przez Uczelnię z doktorantem, regulującej szczegóły korzystania z zakwaterowania, w tym obowiązki i prawa.


Stawki odpłatności za miejsca w Domach Studenckich w roku akad. 2021/2022

Zarządzenie nr 91/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 12 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat oraz szczegółowych zasad wnoszenia opłat związanych z zakwaterowaniem w Domach Studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022 przez studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych