Centrum ,,Instytut Wielkopolski''

Dyrektorprof. dr hab. Witold MOLIK
Przewodniczący
Rady Naukowej
prof. dr hab. Tadeusz STRYJAKIEWICZ
Siedziba: Instytut Historii
ul. Św. Marcin 78
61-809 Poznań
tel. (061) 829-4741
e-mail: instwkpl@amu.edu.pl
kontakt - Agnieszka Baszko
Zadania:
  • stworzenie i realizowanie szerokiego interdyscyplinarnego programu badań nad dziejami, dziedzictwem oraz obecnym rozwojem społeczno-gospodarczym i kulturalnym Wielkopolski,
  • inicjowanie współpracy oraz integrowanie działań różnych instytucji i środowisk mających na celu stworzenie wizji zrównoważonego rozwoju regionu wielkopolskiego,
  • krzewienie i utrwalanie tożsamości regionalnej,
  • opracowanie i wprowadzenie w życie nowoczesnego programu edukacji regionalnej.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.