Uniwersyteckie Centrum Edukacji Międzynarodowej AMU-PIE

czyli

AMU-PIE (Programmes for International Exchange)

zostało powołane przez Senat UAM Uchwałą nr 93/2004 z dnia 23 lutego 2004. Po zmianach, działa w oparciu o  Zarządzenie Nr 36/2008/2009 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie dostosowania zadań centrów uniwersyteckich oraz ich struktury organizacyjnej do wymagań statutu i Załącznik nr 13 do zarządzenia Rektora Nr 36/2008/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr 275/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zasad tworzenia katalogu przedmiotów i realizacji kształcenia w Uniwersyteckim Centrum Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE: A YEAR ABROAD).

Zadania oraz struktura Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Międzynarodowej
 1. Zadaniem Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Międzynarodowej jest inicjowanie i koordynacja prac związanych z realizacją uniwersyteckich programów dydaktycznych w językach obcych dla studentów polskich i zagranicznych oraz w języku polskim kierowanych do studentów zagranicznych.
 2. Programy obejmują następujące grupy dyscyplin naukowych:
  • nauki humanistyczne i społeczne;
  • nauki matematyczno-przyrodnicze. 
 3. Na czele Centrum stoi Dyrektor Centrum.
  W ramach Centrum działa Rada Centrum, w skład której wchodzą:
  1. Dyrektor Centrum jako przewodniczący,
  2. przedstawiciel Rektora UAM, 
  3. przedstawiciele dziekanów wszystkich wydziałów UAM, 
  4. uczelniany koordynator programu Erasmus.
 4. Na wniosek Dyrektora Centrum Rektor może powołać konsultantów programów, których realizacja jest inicjowana i koordynowana przez Centrum.
 5. Centrum finansowane jest ze środków własnych UAM oraz środków pozyskanych z krajowych środków budżetowych i pozabudżetowych a także ze źródeł zagranicznych (w tym ze środków Unii Europejskiej).
Zasady tworzenia i realizacji katalogu przedmiotów zawarte są w Zarządzeniu nr 155/2009/2010 Rektora UAM z dnia 28 czerwca 2010 roku. w sprawie zasad tworzenia katalogu przedmiotów i realizacji kształcenia w Uniwersyteckim Centrum Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE: A YEAR ABROAD) i Uchwale nr 165/2009/2010 Senatu UAM z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie rodzajów zajęć dydaktycznych, liczebności grup studenckich, zasad przydzielania pensum dydaktycznego i rozliczania godzin ponadwymiarowych na studiach wyższych i studiach doktora.

Kontakt: amu-pie@amu.edu.pl
Dyrektor AMU-PIE: dr Rafał Witkowski.
Doradca d/s kształcenia miedzynarodowego: mgr Karolina Choczaj (Collegium
Minus, pok.207), e-mail: karolina.choczaj@amu.edu.pl  , tel.: 61 829 4385   

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.