MOŻLIWOŚCI (CAPACITIES)

logo 7PR 

Działania podejmowane w tym programie mają na celu pomoc w formowaniu polityki w dziedzinie badań naukowych, poprzez określenie zadań przewidzianych do realizacji w skali regionalnej. Program wspiera badania, rozwój technologiczny i innowacyjny dziedzin takich, jak infrastruktury badawcze, regionalne klastry badawcze, rozwój pełnego potencjału badawczego we wspólnotowych regionach konwergencji i regionach najbardziej oddalonych, badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, problemy budowy społeczeństwa opartego na wiedzy, koordynacja polityki badawczej oraz horyzontalne działania w zakresie współpracy międzynarodowej.

Program Możliwości realizowany jest w następujących obszarach:

 1. Infrastruktury badawcze          
  więcej>> http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/4-1.html
 2. Badania na rzecz MŚP             
  więcej >> http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/4-2.html
 3. Regiony wiedzy i wsparcie dla regionalnych klastrów badawczych
  więcej >> http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/4-3.html
 4. Potencjał badawczy w regionach konwergencji
  więcej >> http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/4-4.html
 5. Nauka w społeczeństwie
  więcej >> http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/4-5.html
 6. Spójny rozwój polityk badawczych
  więcej >> http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/4-6.html
 7. Działania w zakresie współpracy międzynarodowej
  więcej >> http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/4-7.html


Więcej na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html

Tekst zaczerpnięto ze strony www.kpk.gov.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.