POMYSŁY (IDEAS)

logo 7PR 

Program POMYSŁY wspiera najbardziej twórcze i nowatorskie pomysły we wszystkich dziedzinach wiedzy. Finansuje badania podstawowe, jak i stosowane, lecz muszą one mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy (zgodnie z definicją frontier research zawartą w Raporcie Grupy Ekspertów z 2005 r. - http://erc.europa.eu/pdf/hleg-fullreport-frontier-research-april2005_en.pdf). Projekty, najlepiej interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, powinny prowadzić do fundamentalnych odkryć, przełomowych wyników.
Program przewiduje dwa typy projektów:

  • dla naukowców początkujących - ERC Starting Independent Researcher Grants (ERC Starting Grant),
  • dla naukowców doświadczonych - ERC Advanced Investigator Grant (ERC Advanced Grant).

Corocznie ogłaszany jest jeden konkurs dla naukowców początkujących i jeden - dla doświadczonych. Projekty są inicjowane przez samych naukowców, a wykonywane pod kierunkiem lidera (Principal Investigator). Lider może pracować samodzielnie, bądź stworzyć zespół, w zależności od dziedziny naukowej i specyfiki projektu. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata. Projekty są wykonywane w wybranej przez lidera instytucji goszczącej, która musi znajdować się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych. Dla uczonych pracujących w tych krajach może to być instytucja macierzysta. Wniosek składa naukowiec - lider zespołu - w porozumieniu z instytucją goszczącą, która zobowiązuje się do zapewnienia liderowi wraz zespołem niezależności badawczej i udzielenia wszelkiego wsparcia w czasie trwania projektu. Udział w projekcie innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia. Istnieją pewne ograniczenia dotyczące wielokrotnego składania wniosków (ograniczenia te ulegają zmianom; należy sprawdzić aktualny Program Pracy lub Przewodnik dla wnioskodawców). Jedynym kryterium oceny jest jakość naukowa projektu, w rozbiciu na 3 elementy: osoba i dorobek lidera, naukowa wartość pomysłu, środowisko badawcze.

Projekty mogą trwać do 5 lat, a ich budżet może dochodzić do 2 mln € (dla początkujących) lub 2,5 mln €, a wyjątkowych przypadkach 3,5 mln € (dla doświadczonych). Z funduszy projektu można pokryć wszelkie niezbędne koszty: wynagrodzenia, badań, aparatury, odczynników, podróży, publikacji, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych, itp. oraz koszty pośrednie instytucji goszczącej. Wniosek przesyła się do poprzez internetowy system EPSS, dostępny ze strony konkursu. Linki do wszystkich konkursów znajdują się na stronie http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm Pod adresem każdego konkursu dostępne są wszystkie dokumenty niezbędne do przygotowania projektu.
Program POMYSŁY dysponuje budżetem ponad 7,5 mld € (w latach 2007-2013).

Programem zarządza Europejska Rada Badań (European Research Council - ERC - http://erc.europa.eu/index.cfm) - pierwsza europejska instytucja wspierająca badania poznawcze. ERC składa się z niezależnej Rady Naukowej oraz Agencji Wykonawczej ERC (ERCEA). Powołana w roku 2005 Rada Naukowa ERC składa się z 22 najwyższej rangi przedstawicieli europejskiego środowiska naukowego. Działają oni we własnym imieniu, niezależnie od interesów politycznych lub narodowych. Przewodniczącym jest prof. Fotis C. KAFATOS z Grecji. Jednym z członków Rady Naukowej jest prof. Michał Kleiber.

Rada Naukowa określa rodzaj badań, które mają być finansowane, opracowuje roczny program prac, ustala procedurę oceny projektów a także monitoruje wdrożenie programu z naukowego punktu widzenia.

Więcej na stronie:  http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html

Tekst zaczerpnięto ze strony www.kpk.gov.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.