Uchwała nr 85/2009
Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 28 września 2009 r.
w sprawie zatrudniania i wynagradzania osób biorących udział w realizacji projektów finansowanych z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym


Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164poz. 1365 z późn. zm.)


§ 1

Senat UAM wyraża zgodę na przeznaczenie dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń osób biorących udział w realizacji projektów finansowanych z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), w tym także ponad wysokość ustaloną w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852 z późn. zm.), jeżeli uczelnia posiada na ten cel środki pochodzące z innych źródeł niż określone w art. 94 ust.1 ustawy z dnia 27lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.)


§ 2

Szczegółowe zasady zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) reguluje odrębne zarządzenie Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


R e k t o r

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.