Aktualności - Dział Programów Europejskich - ostatnie


Szkolenie dla użytkowników SL i Bazy Konkurencyjności w ramach PO WER
Wydarzenie, rozpoczyna się 07-06-2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 7 czerwca br., w godz. 09:00 - 14:00, w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM.

Więcej...
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu
Wiadomość, opublikowana 25-05-2018

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Więcej...

Wszystkie wiadomości

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.