Aktualności - Dział Programów Europejskich - ostatnie


Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu
Wiadomość, opublikowana 25-05-2018

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Więcej...
Prof. dr hab. Artur Jarmołowski wybrany członkiem prestiżowej organizacji europejskiej EMBO
Wiadomość, opublikowana 16-05-2018

Prof. dr hab. Artur Jarmołowski z Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Wydziału Biologii UAM, jako jeden z dwóch polskich naukowców, został wybrany członkiem prestiżowej organizacji europejskiej EMBO (Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej).

Więcej...

Wszystkie wiadomości

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.