PO IiŚ dla nauki

logo-iis 

Zakres merytoryczny Działu Programów Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wg § 2 pkt 2 Zarządzenia Nr 96/2009/2010 Rektora UAM) to (Pod)działania:

Priorytet IX Instrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Cel działania: Zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym. W ramach działania wspierane będą inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie klasie efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją budynku. Realizacja działania przyczyni się do realizacji zobowiązań wynikających z dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii oraz usług energetycznych.


Priorytet XIII Wsparcie infrastruktury szkolnictwa wyższego
Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Cel działania: Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich kształcących przede wszystkim specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. W ramach działania wspierane będą tylko wiodące ośrodki akademickie oferujące wykształcenie na kierunkach, które będą w największej mierze decydowały o konkurencyjności gospodarki i atrakcyjności dla inwestorów. Należą do nich w szczególności tzw. "kierunki priorytetowe" - wskazane na potrzeby wdrażania POIiŚ, tj.: architektura i urbanistyka; automatyka i robotyka; biologia; biotechnologia; budownictwo; chemia; elektronika i telekomunikacja; elektrotechnika; energetyka; farmacja; fizyka; fizyka techniczna; geodezja i kartografia; górnictwo i geologia, informatyka; informatyka i ekonometria; inżynieria biomedyczna; inżynieria chemiczna i procesowa; inżynieria materiałowa; inżynieria środowiska; lotnictwo i kosmonautyka, matematyka; mechanika i budowa maszyn; mechatronika; metalurgia; ochrona środowiska, technologia chemiczna; transport a także nowoczesne technologie w medycynie (kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny).
 
 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.