Projekty konkursowe

W ramach projektów konkursowych można realizować badania w następujących (Pod)Działaniach PO KL:

Priorytet V
Poddziałanie 5.2.3

Jednym z typów projektów są m.in.:
- badania i oceny potrzeb szkoleniowych służb publicznych.


Instytucja Pośrednicząca:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Administracji Publicznej
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
www.mswia.gov.pl

Priorytet VI
Działanie 6.1
Poddziałanie 6.1.1

Projekt zakłada, że jednym z typów projektu może być m.in.:
- prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym m.in. tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy oraz monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu.

Instytucja Pośrednicząca
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna  37
60-537 Poznań
tel: 061/846 38 78
www.efs.wup.poznan.pl


Priorytet VII
Działanie 7.2
Poddziałanie 7.2.1


Projekt obejmuje m.in.:
- prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie(w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych).

Instytucja Pośrednicząca
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna  37
60-537 Poznań
tel: 061/846 38 78
www.efs.wup.poznan.pl

Priorytet VIII
Działanie 8.1
Poddziałanie 8.1.2


Projekt obejmuje m.in.:
- badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie, w szczególności tworzenia i likwidacji miejsc pracy oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związania z nimi wymiana informacji.  

Instytucja Pośrednicząca
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Kościelna  37
60-537 Poznań
tel: 061/846 38 78
www.efs.wup.poznan.pl


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.